Darrera actualització: 29 d’octubre de 2015
 • GABANCHO, Patrícia (2008). “On the border between poetry and drama”. Barcelona, Catalan Writing núm. 4 (juny), p. 3.
 • GALÁN. J. (1978). “Joan Brossa el poder de la imaginación”. Madrid, Ozono (desembre).
 • GALÍ, Beth (1999). “Brossa: escenes d’infants”. Barcelona, Avui (21 de gener).
 • GALLÉN, Enric (1993). “«Cavall al fons», de Joan Brossa” a DD.AA. Sis peces de teatre breu. Barcelona: Ed. 62 (col. El Garbell, 43).
 • GALLÉN, Enric (2008). “Brossa i el pedestal”. Barcelona, Benzina núm. 24 (febrer), p. 88-89.
 • GALLÉN, Enric (2011). “Món Brossa al complet”. Girona, Presència núm. 2072 (17 novembre), p. 39.
 • GÁLVEZ, David (2009). “Brossa”. Andorra la Vella, Diari d’Andorra (2 de gener).
 • GARCÍA, Alicia (2008). “Joan Brossa: letras vivas”. València, Paisea – Revista de Paisajismo núm. 6 (setembre, monogràfic Grafismo en el paisaje), p. 3-4.
 • GARCIA FERRER, J. M. – ROM, Martí (2007). “Joan Brossa”, a Julieta Serrano. Barcelona: Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya (col. Cine-Club, 26), p. 72-74.
 • GARCIA GRAU, Manuel (1999) “La creació, la recerca i la conquesta”. Barcelona, Avui (7 de gener).
 • GASCH, Sebastià (1968). “De los Chesterfield a Frègoli pasando por Joan Brossa”. Barcelona, Destino núm. 1622 (2 de novembre), p. 67.
 • GASCH, Sebastià (1969). “El «Concert irregular» en Nueva York”. Barcelona, Destino (7 de juny), p. 68.
 • GASCH, Sebastià (1972). “Frègoli, Brossa y el music-hall”. Barcelona, Estudios Escénicos núm. 16 (desembre), p. 70-76.
 • GENOVÉS, Irene (1997). “Brossa o la lírica de los objetos”. Madrid, El Mundo (5 de novembre).
 • GEORGE, David (1995). “Joan Brossa and the «Commedia dell’Arte»”. Madrid, Anales de la literatura española contemporánea núm. 20, p. 331-349.
 • GEORGE, David (1996). “From Modernism to Post-Modernism: Mime Theatre in Modern Hispanic Literature”, a Derek Harris (ed.), Changing Times in Hispanic Culture. Aberdeen: Centre for the Study of the Hispanic Avant-Garde, University of Aberdeen.
 • GEORGE, David (2013): “La Commedia dell’Arte a l’obra d’Adrià Gual, Apel·les Mestres i Joan Brossa”, a Marcillas Piquer, I. – Santamaria N. (coords.)Teatre breu: procediments, formes i contextos. València: Universitat de València, p. 289-308.
 • GIL, Joan (1994). “Joan Brossa, entre les coses I la lectura”. Madrid, Arte. Revista de las Artes Visuales núm. 10 (juliol-setembre), p. 24-25.
 • GIL i BONANCIA, Miquel (1983). “Joan Brossa, poemes i cartells”. Girona, Revista de Girona núm. 103 (2n trimestre), p. 153-155.
 • GIMÉNEZ FRONTÍN, J. L. (1975). “Poemas visuales”. Barcelona, Fotogramas (7 de novembre).
 • GIMFERRER, Pere (1968). “Poesia catalana. Introducción a Joan Brossa”, Ínsula. Revista de Letras y Ciencias Humanas núm. 254, p. 4-5.
 • GIMFERRER, Pere (1969). “Joan Brossa: El saltamartí”. Barcelona, Destino núm. 1677 (22 de novembre). Reproduït en català (traducció de Joaquim Nogueró) sota el títol “Joan Brossa, el desassossec del lector”. Manresa, El Pou de Lletres núm. 2/B (estiu 1996), p. 14-15.
 • GIMFERRER, Pere (1970). “L’obrador del poeta: Joan Brossa avui”. Barcelona, Serra d’Or núm. 129 (juny), p. 59-60.
 • GIMFERRER, Pere (1970). “Evolución de Joan Brossa”. Barcelona, Destino núm. 1720 (19 de setembre).
 • GIMFERRER, Pere (1970). “Acerca de «Nocturn matinal»”. Barcelona, Destino núm. 1726 (31 d’octubre), p. 66-67.
 • GIMFERRER, Pere (1971). Pròleg a Brossa, Joan. Calç i rajoles. Barcelona: Ed. 62 (col. El Galliner, 11).
 • GIMFERRER, Pere (1971). “De viejas y nuevas retóricas”. Barcelona, Destino núm. 1763 (17 de juliol), p. 38-39.
 • GIMFERRER, Pere (1972). “Temas y procedimientos en la poesía de Joan Brossa”. Madrid, Cuadernos Hispanoamericanos núm. 268, p. 70. Traduït al català a Barcelona, Estudios Escénicos núm. 16 (1973), p. 77-85 i reproduït posteriorment amb el títol “«Poesia Rasa» de Joan Brossa” a Castellanos Jordi (ed.). Guia de la literatura catalana contemporània. Barcelona: Ed. 62, 1973, p. 433-440. Reproduït en espanyol a Radicalidades. Barcelona: Antonio Bosch, 1978, p. 73-83, i també al catàleg de l’exposició Brossa 1941-1991. Milano: Gruppo Editoriale Fabbri Bompiano Sonzogno Etas S.p.A. / Centro de Arte Reina Sofía, Ministerio de Cultura.
 • GIMFERRER, Pere (1973). Pròleg a Brossa, Joan. Cappare. Barcelona: Ed. Proa (col. Llibres de l’Ossa Menor, 77).
 • GIMFERRRER, Pere (1973). “Presencia de Joan Brossa”. Barcelona, Destino núm. 1887 (1 de desembre), p. 46-47.
 • GIMFERRER, Pere (1974). “El teatro de Joan Brossa”. Barcelona, Destino núm. 1899 (23 de febrer), p. 33.
 • GIMFERRER, Pere (1974). “Dos libros de Joan Brossa”. Barcelona, Destino núm. 1913 (1 de juny), p. 46-47.
 • GIMFERRER, Pere (1975). “Joan Brossa, escènic”. Barcelona, Serra d’Or núm. 188 (maig), p. 27.
 • GIMFERRER, Pere (1975). “«Novel·la» deu anys després”. Barcelona, Serra d’Or núm. 193 (15 d’octubre).
 • GIMFERRER, Pere (1976). “Joan Brossa en su teatro”. Madrid, Informaciones de las artes y las letras (17 de juny).
 • GIMFERRER, Pere (1977). “Testimonios de otra escritura”. Madrid, El País (6 de novembre).
 • GIMFERRER, Pere (1980). “En el centro, la palabra”. Madrid, Pipirijaina núm. 12 (col. Textos) (gener-febrer).
 • GIMFERRER, Pere (1985). Pròleg a la reedició de Brossa, Joan. El saltamartí. Barcelona: Ed. Proa (col. Llibres de l’Ossa Menor, 134).
 • GINART, Belén (2007), “Paseos por la Barcelona de Brossa”. Madrid, El País (9 de març).
 • GIRALT-MIRACLE, Daniel (1978). “El septet visual”. Barcelona, Avui (9 de juliol).
 • GIRALT-MIRACLE, Daniel (1979). “Exposició de Joan Brossa”. Barcelona, Avui (14 d’octubre).
 • GIRALT-MIRACLE, Daniel (1979). “«U no és ningú» de Tàpies-Brossa”. Barcelona, Avui (23 de desembre).
 • GIRALT-MIRACLE, Daniel (1983). Presentació del catàleg de l’exposició Joan Brossa. Poesia visual. Poemes objecte. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura.
 • GIRALT-MIRACLE, Daniel (1983). “Como un nuevo y distinto Leonardo”. Avilés, Papeles de Plástica núm. 54-p (27 d’octubre – 11 de novembre), p. 1.
 • GIRALT-MIRACLE, Daniel (1998). “Crónicas brossianas”. Madrid, ABC (13 de març).
 • GIRALT-MIRACLE, Daniel (1998). “Quiriquibú”. Madrid, El País (31 de desembre).
 • GIRALT-MIRACLE, Daniel (2001). “Del paper al carrer”. Catàleg de l’exposició Joan Brossa o la revolta poètica. Barcelona: Fundació Joan Brossa / Generalitat de Catalunya / Fundació Joan Miró. Reproduït en espanyol amb el títol “Joan Brossa, del papel a la calle” a Madrid, Visual núm. 90 (1 de maig), p. 94-100.
 • GIRALT-MIRACLE, Daniel – ALTAIÓ, Vicenç (1996). “Joan Brossa y el Grec 96”. Barcelona, ON-Diseño núm. 174 (juliol), p. 80-85.
 • GISPERT-SAÜCH, Montse (2001). “Joan Brossa, poesia sense fronteres”. Barcelona, Avui (22 de març).
 • GODOH, Fabio – NOAH, Marcelo (2006). “Joan Brossa está para brincadeira”. Rio de Janeiro, Ipanema (3 de febrer).
 • GÓMEZ i OLIVER, Valentí (2001). “Joan Brossa: un poeta ètic i polièdric”, Atti del XIX Congreso dell’AISPI (Roma, 16-18 settembre 1999). Padova: Unipress, 2 vols., p. 255-259.
 • GOMILA, Andreu (2007). “Brossa supera el buit”. Barcelona, Avui (30 de juliol).
 • GOMILA, Andreu (2011). (2011). “Joan Brossa, poeta inèdit”. Barcelona, Ara (5 de juny).
 • GOMIS, Juan (1958). “El teatro de Joan Brossa”. Barcelona, La Revista núm. 349 (26 de desembre), p. 4.
 • GOMIS, Ramon (1975). “La poesia escènica de Joan Brossa”. Barcelona, Els Marges núm. 4 (maig) p. 103-106.
 • GONZÁLEZ GARCÍA, Ainize (2007-2008). “Esto es una silla”. Barcelona, Locus Amoenus núm. 9, p. 385-391.
 • GONZÁLEZ GARCÍA, Ainize (2010). “Nota sobre la revista Algol” (traducció de Jordi Marrugat). Barcelona, Els Marges núm. 90 (hivern), p. 68-79.
 • GOYTISOLO, José Agustín (1961). “Joan Brossa”. Barcelona, Índice de las Artes y las Letras (gener), p. 27.
 • GRAELLS, Guillem Jordi (1974). “La obra escénica de Joan Brossa”. Barcelona, El Noticiero Universal (19 de març).
 • GRANELL, Enric (1998). “«Algol» «Dau al Set» ”. Catàleg de l’exposició Dau al Set. El foc s’escampa. Barcelona 1948-1955. Barcelona: Centre d’Art Sta. Mònica, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, p. 48-56.
 • GREGORIO, Concita de (1992). “Grandi fans per Fregoli”. Roma, La Repubblica (20 d’agost), p. 30.
 • GROZDANOV, Dimitar (1994). Títol en búlgar. Sofia, Art in Bulgaria núms. 19-20, p. 24-25.
 • GÜELL, Mònica (2014). “Le peintre et les deux poètes (Brossa, Gimferrer) : matière picturale et matière poétique”. París, Editions Hispaniques, Collection “Arts Visuels” p. 93-110.
 • GUERRERO, Manuel (1990). “Els set entra-i-surts de Joan Brossa”. Madrid-Barcelona, El País, suplement Quadern (3 de maig).
 • GUERRERO, Manuel (1990). “Nocturnlàndia: Joan Brossa i el cinema”. Barcelona, Lletra de canvi núm. 29, p. 28-32.
 • GUERRERO, Manuel (1996). “El carnaval escampat o la poesia universal de Joan Brossa: l’enigma de la vida o de com Heràclit llegeix Duchamp, Verdaguer escriu Nietszche, Miró signa Arnaut Daniel, Frègoli diu Wagner i Dreyer mira el silenci, Passat festes”. Catàleg de l’exposició Poemes de Joan Brossa. Poesia visual. Poemes objecte. Instal·lacions. València: Ajuntament de l’Alfàs del Pi / Ed. Pedra de Toc.
 • GUERRERO, Manuel (1998). “«Em va fer Joan Brossa» oder die Entstehung eines poetischen Universums”. Epíleg a la traducció de Brossa, Joan. So entstand Joan Brossa. München: Mosel und Tschechow Galerie und Verlag.
 • GUERRERO, Manuel (1999). “La presència forta de Joan Brossa”. València, El Termps núm. 761 (18 de gener), p. 24).
 • GUERRERO, Manuel (1999). “Joan Brossa, poesia i carnaval”. Catàleg de l’exposició Joan Brossa, poesia i carnaval. Lleida: Museu d’Art Jaume Morera / Ajuntament de Lleida.
 • GUERRERO, Manuel (2001). “Joan Brossa o la revolta poètica” i “Els «Poemes habitables» o els signes en llibertat”. Catàleg de l’exposició Joan Brossa o la revolta poètica. Barcelona: Fundació Joan Brossa / Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura / Fundació Joan Miró. El primer d’aquests dos articles, reproduït a Barcelona, Avui (22 de març).
 • GUERRERO, Manuel (2001). “Joan Brossa i la Tercera República”. Barcelona, L’Avenç núm. 258 (maig), p. 9-11.
 • GUERRERO, Manuel (2007). “Richard Wagner i Zaratustra en sextina” a Pons, Arnau i Šrabec, Simona (curads.): Carrers de frontera. Paisatges de la cultura catalana. Barcelona: Institut Ramon Llull, vol. I, p. 278-283.
 • GUERRERO, Manuel (2010). “Parafaragaramus”. Barcelona, La Vanguardia, suplement Culturas (12 de maig).
 • GUILLAMON, Julià (1985). “El dinamisme essencial de Joan Brossa”. Barcelona, Avui (20 de gener).
 • GUINJOAN, Joan (1967). “La Suite Bufa de Joan Brossa y Mestres Quadreny”. Barcelona, Diario de Barcelona (5 de gener).
 • GUTSCHI, Martha (2008). “Joan Brossa, entre literatura y objeto” (traduït de l’alemany per Enrique Moya i Iguaraya Saavedra). Catàleg de l’exposició Bverso Brossa. Madrid: Instituto Cervantes.
 • HACKL, Erich (1999). “Die Zensoren hatten es schwer mit him: zum Tod des katalanischen Dichters Joan Brossa”. Wien: Die Presse, suplement Spectrum (9 de gener), p. 4, i també a Frankfurt am Main, Frankfurter Rundschau (21 de gener).
 • HAC MOR, Carles (2006). “L’antipoeta Brossa”. Barcelona, Avui Cultura (7 de desembre), p. 8.
 • HÄSSLER, Rodolfo (2002). “Joan Brossa (1919-1998): la magia de la mirada”. Santo Domingo (Rep. Dominicana), V Feria Internacional del Libro.
 • HAUSSON (Jesús Julve) (2005). “Brossa y la pasión por el ilusionismo”. Catàleg de l’exposició Joan Brossa y la magia. Barcelona: Fundació Joan Brossa / Fundación Rodríguez-Acosta.
 • HAW, Dora Luz (1998): “Llega la poesia visual del outsider Brossa”. México D.F., Reforma (16 de juny).
 • HENSELEIT, Frank (2008). “¿Dónde coinciden Beuys y Brossa?”. Catàleg de l’exposició El Otro. Beuys y Brossa. Palma de Mallorca: Pelaires Centre Cultural Contemporani, p. 177-187. (Versions en anglès i en alemany al mateix volum).
 • HOLG, Garrett (1992). “Artists’ Compositions Are Poetry for the Eyes”. Chicago IL, Chicago Sun-Times (29 de novembre).
 • HUERTAS CLAVERIA, Josep M. (1999). “Brossa escultor: de la lletra A al bust de Porcioles”. Sant Adrià de Besòs, Zerovuittresquatrezero (març).
 • IBÁÑEZ FANÉS, Jordi (2013). “Brossa, Miró i l’art expandit: un apunt”. Sabadell, Quadern de les idees, les arts i les lletres núm. 192, p. 26-28.
 • IBARZ, Joaquim (1979). “El origen marxista de Tàpies y Brossa”. Barcelona, Tele-exprés (29 de novembre).
 • IGLÉSIAS DEL MARQUET, Josep (1970). “La poesia concreeta”. Barcelona, Qüestions d’Art – La revista catalana d’art actual núm. 18, any 5, p. 23-30.
 • IGLÉSIAS DEL MARQUET, Josep (1983). “El quefer visual de Brossa”. Barcelona, Diari de Barcelona (7 de juny).
 • ILHA, Flávio (2006). “Brossa, o homem-poema”. Porto Alegre, Aplauso (març), p. 22-24.
 • INSÚA, Juan C. (1987). “Brossa, genuinos o postizos”. Barcelona, La Vanguardia (17 de març).
 • ITURRALDE, Juan (1994). “Joan Brossa, entre las cosas y la lectura”. Donostia-San Sebastián, El Diario Vasco (14 de maig).
 • ITURRERÍA, Julián María (2006). “El lenguaje de las cosas”. La Plata, Argentina, Diario Hoy, suplement Cultura (14 d’octubre).
 • IZQUIERDO, Oriol (1988). “«Viatge per la sextina (1976-1986)». Barcelona, Revista de Catalunya núm. 15 (gener), p. 157-158.
 • JÀFER, Salvador (1987). “Més enllà del zero i ben a prop de la terra hi ha Joan Brossa assegut al balancí”, dins del monogràfic de Castany, Oriol “Els escriptors escriuen sobre els escriptors”. València, El Temps núm. 149 (27 d’abril), p. 39-40.
 • JANÉ, Jordi (2001). “Brossa, pista i escenari”. Barcelona, Avui (4 de maig).
 • JANÉ, Jordi (2003). “Màgic Brossa censurat”. Barcelona, Avui (5 de desembre).
 • JANÉ, Jordi (2004). “Brossa pels carrers de Tàrrega”. Barcelona, Avui (5 de juliol).
 • JANÉ, Jordi (2005). “Cauta aproximación al Brossa ilusionista”. Catàleg de l’exposició Joan Brossa y la magia. Barcelona: Fundació Joan Brossa / Fundación Rodríguez-Acosta, s/p.
 • JANÉ; Jordi (2011). “L’estrella essencial”. Barcelona, Avui (8 de juny).
 • JEFFETT, William (1993). “Joan Brossa: el objeto inconexo y el gesto elegante”. València, Kalias Revista de Arte núm. 10, p. 157-162.
 • JEFFETT, William (2001). “Joan Brossa or the Poetic Revolt”. New York, New York Arts (juliol-agost), p. 12-13.
 • JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, Lourdes (2005). “Joan Brossa. La vaisseau fantôme”. Catàleg de l’exposició Richard Wagner. Visions d’artistes, d’Auguste Renoir à Anselm Kiefer. Paris / Genève: Somogy / Musées d’Art et d’Histoire, p. 210.
 • JOAN ROSA, Josep Maria (1999). “Joan Brossa, el padrí dels joguets”. València, El Temps núm. 761 (18 de gener), p. 28.
 • JOSA, Jaume (1995). “O poeta Joan Brossa no Brasil: poesia cambiando de século”. Maceió, Alagoas, Dialética, revista de diálogo com a inteligência núm. 3 (abril), p. 87-90.
 • JOSA, Jaume (1998). “Joan Brossa reside”. Madrid, Residencia. Revista de la Asociación de Amigos de la Residencia de Estudiantes núm. 6 (juliol-agost).
 • JOSA, Jaume (1998). “Sense postissos ni ganyotes”. Catàleg de l’exposició Tot Brossa. Poesia visual, poemes objecte, instal·lació, cartells i llibres. Santa Coloma de Gramenet: Centre Cultural Can Sisteré.
 • JOSA, Jaume (1999). “Elogi del llibreter de vell i del jove poeta Joan Brossa”. Pregó de la XLVIII Fira del Llibre d’Ocasió Antic i Modern. Barcelona: Gremi de Llibreters de Vell de Catalunya.
 • JUAN-CANTAVELLA, Robert (2003). “Fotopoemario”. Madrid, Lateral núm. 106 (octubre), Estantería, p. 25.
 • JUAN-CANTAVELLA, Robert (2011). “La poesia pintada de Brossa-Ponç”. Madrid-Barcelona, El Mundo, Tendències (7 d’abril), p. 4.
 • JUANOLA, Isabel (1979). “Joan Brossa: el treball, una aventura”. Girona, Punt Diari (17 de novembre).
 • JULIÀ, Jordi (2003). “Pequeño tratado del arte de leer poesía: al margen de la metapoesía de Joan Brossa”, a La perspectiva contemporánea. Ensayos en teoría de la literatura y literatura comparada. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago, p. 111-124.
 • JUNYENT, José María (1961). “Oi i sal”. Barcelona, El Correo Catalán (5 d’octubre).
 • KLEWIEC, Wojciech (1999): “Poeta wizualny”. Warszawa, Rzeczpospolita (22 de gener).
 • KRAMER, Brigitte (2008). “Knallkopf und Scharlatan”. Palma de Mallorca, Mallorca Zeitung (28 de febrer).
 • KUREK, Marcin (1999). “Miglior fabbro, czyli ABC sestyny”. Warszawa, Literatura na Świecie núm. 341-12, p. 201-212.
 • KUREK, Marcin (2005). “«Yo soy Arnaut que nado contra corriente». La sextina provenzal como gesto vanguardista en Brossa y en la poesía polaca actual” a Estudios hispánicos XII. Miscelánea de literatura española y comparada. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, p. 245-255.
 • KUREK, Marcin (2005). “El gesto vanguardista como una Weltanscha. Sobre el compromiso estético y ético de Joan Brossa” a Actas del Congreso Internacional Retos del hispanismo en Europa del Este. Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakovie.
 • KUREK, Marcin (2006). “Sestyna lub sestyna liryczna”, dins Gazda Grzegorz – Tyniecka-Makowska Słowinia  [eds.] Słownik rodzajów i gatunków literackich. Kraków: Universitas, p. 693-695.
 • KUREK, Marcin (2006). “Czy sestyna rzeczywiscie pisze sie sama? O tłumaczeniu Joana Brossy”, dins Filipowicz-Rudek, Maria – Konieczna-Twardzikowa, Jadwiga. Miedzy originalem a przekladem, 11: Nieznane w przekladzie. Kraków: Księgarnia Akademicka, p. 121-132.
 • KUREK, Marcin (2007). “Un nou vers demana feina. Sonet w poetyckich poszukiwaniach Joana Brossy”, dins Eminowicz-Jaskowska, Teresa – Sawicka, Anna (eds.). Almanach kataloński. Kraków: Księgarnia Akademicka (Studia Iberystyczne, 6), p. 115-130.
 • KUREK, Marcin (2013). “Els entra-i-surts del poeta. Joan Brossa entre la vanguardia y el postmodernismo”. Poznań, Studia Romanica Posnanensia vol. XL/2, p. 91-104.
 • KUREK, Marcin (2014). “Entre Espanya y España. El recurso de las citas en español en la obra poética de Joan Brossa”. Wrocław, Estudios Hispánicos, núm. 22, 2014 (dedicat a: Lletres catalanes), p. 61-70.
 • LABRA, Ricardo (1999). “Primavera brossiana” a DD. AA. Homenaje a Joan Brossa. Oviedo: Asociación de Diseñadores Gráficos de Asturias.
 • LACUESTA, Iñaki (1996). “Conèixer Brossa al detall”. Girona, Diari de Girona (15 de març).
 • LANGONE, Eugenia (2006). “El universo Brossa”. Rosario, La Capital (9 de juliol).
 • LARREA, Santiago G. (1994). “Joan Brossa entre las cosas y la lectura”. Madrid, Belart – Bellas Artes, núm. 6 (novembre), p. 5.
 • LARTIGUE, Pierre (1978). “La maximum d’émotion. Le minimum de sensation”. Paris, L’Humanité (24 d’abril).
 • LARTIGUE, Pierre (1991). “Joan Brossa, guerrillero et prestidigitateur”. Introducció a Brossa, Joan. L’illusioniste. París: Orphée / La Différence.
 • LASHERAS, Antoni (1992). “Brossa, la suave maldad de una crítica”. Madrid, El Mundo (24 de març).
 • LE-BLANC, Nicole (2011): “El exilio desde adentro: la poesía experimental de Joan Brossa”, dins Carvajal Muñoz, O. – Soto Castillo, E. (eds). (Des)encuentro de culturas ibéricas: haciendo hablar a la diversidad. Santiago de Chile: Universidad de Chile, Dirección de Bienestar Estudiantil, p. 135-145.
 • LERRANT, Jean Jacques (1990). “La poésie plastique de Joan Brossa”. Paris, Le Monde (12 d’agost).
 • LEVY, Sara (2005). “Joan Brossa: el poeta revolucionario”. Alcoi, Hibris – Revista de Bibliofília núm. 28, p. 3-10.
 • LIZANO, Jesús (1999). “Joan Brossa i el món real poètic”. Linyola, Barrer Picat núm. 116 (novembre), p. 34.
 • LLADÓ, Albert (2008). “Joan Brossa, la poesia més enllà del paper”. Barcelona, Secundèria núm. 126 (juny), p. 10.
 • LLADÓ, Albert (2012). “Siempre nos quedará Brossa”. Barcelona, La Vanguardia (1 de març).
 • LLERA RUÍZ, José Antonio (2004). “Brossa, el ilusionista”. Madrid, Revista de Libros núm. 87 (març), p. 45.
 • LLOP, Rosa M. – MARTINEZ, Josep M. (Capsa Màgica Teatre) (1999). “Joan Brossa Cuervo”. Barcelona, Ilusionismo núm. 400 (gener-febrer), p. 7-12.
 • LLORCA, Vicenç (1990). “Joan Brossa: la poesia oculta”. Madrid, Leer núm. 33 (juliol), p. 44-46.
 • LLORCA, Vicenç (1992). “Brossa, inventor d’estratègies”. Barcelona, Avui (1 de febrer).
 • LLORCA, Vicenç (1992). “Joan Brossa, «Poesia Rasa I»”. Barcelona, Catalan Writing núm. 8 (abril), p. 90-91.
 • LOARCE, José Luís (2008). “Brossa o el juego de la inteligencia”. Ciudad Real, La tribuna (28 de gener).
 • LONDON, John (1992). “The Theatrical Poetry of Joan Brossa”. Catàleg de l’exposició Joan Brossa: Words are Things. London: Riverside Studios. Reproduïda en català (traducció de Joan Emili) a SIMON, Rubén et al. (1994). Joan Brossa. València: La Forest d’Arana, p. 269-273.
 • LONDON, John (2000). “Simple Words and Complex Politics. Language and Identity in Giuseppe Ungaretti and Joan Brossa”. London, Angelaki (The Journal of the Theoretical Humanities) vol. 5, núm 1 (abril), p. 67-78.
 • LONDON, John (2005). “El teatre i l’art visual de Joan Brossa. Actes del I Simposi Internacional sobre Teatre Català Contemporani. Barcelona: Institut del Teatre, p. 71-99.
 • LONDON, John (2007). “La poesia escènica de Joan Brossa”. London, Modern Language Review vol. 102, núm. 3 (1 de juliol), p. 869-870.
 • LONDON, John (2008). “Brossa y la lengua”. Catàleg de l’exposició Bverso Brossa. Madrid: Instituto Cervantes.
 • LONDON, John (2014). “Unauthorized instructions for the performance of texts by Joan Brossa”, dins dins Brossa, Joan. The least important things. Los Angeles, CA: Double Ampersand Press, s/p.
 • LONDON, John – GEORGE, David (1996). “Avantgarde Drama: Joan Brossa” a DD.AA. Contemporary Catalan Theater. Sheffield: The Anglo-Catalan Society, p. 73-83.
 • LÓPEZ MOZO, Jerónimo (1987). “Representación irregular de un poema visual de Joan Brossa”. Madrid, El Urogallo núm. 12 (març), p. 52-56. Reproduït a Madrid, Primer Acto núm. 277 (gener-març 1999), p. 52-54.
 • LÓPEZ MOZO, Jerónimo (2001). “Apuntes para un itinerario (personal) brossiano”. Madrid, Primer Acto núm. 287 (gener-març), p. 45-47.
 • LÓPEZ MOZO, Jerónimo (2001). “Joan Brossa”. Madrid, Reseña núm. 326 (abril), p. 34-35.
 • LÓPEZ MOZO, Jerónimo (2001). “Brossa, ese desconocido”. Madrid, Las Puertas del Drama núm. 5 (hivern), p. 19-26.
 • LÓPEZ MOZO, Jerónimo (2001). “Posteatro de Joan Brossa”. Madrid, Las Puertas del Drama núm. 6 (primavera), p. 42.
 • LOUREIRO, Mônica (2006). “A palavra e seu poder visual”. Rio de Janeiro, Tribuna da Imprensa (24 d’abril).
 • LUCENA, Carlos (1962). “Los puntos sobre las íes (réplica a Ricard Salvat)”. Barcelona, La carreta núm. 7 (agost-setembre).
 • LUCÍA, P.M. (1976). “Los poemas visuales de Joan Brossa”. Alacant, Información (10 de juny).
 • LUDWIG, Günter (2008). “Al voltant de Joan Brossa”. Catàleg de l’exposició homònima. Blois, Musée de l’Objet-Collection d’Art Contemporain.
 • MACIÀ, Albert (1989). “Joan Brossa”. Barcelona, Avui (27 de desembre).
 • MAGUREGUI, Carina (2005). “Demasía creadora. Una selva frondosa”. Buenos Aires, Teatro al Sur núm. 28 (juny), p. 14-15.
 • MAIZKURRENA, María (2004). “Poesia e imagen”. Bilbao, Pérgola. Revista Cultural núm. 179 (febrer).
 • MALÉ i PEGUEROLES, Jordi (1996). “Joan Brossa: «Passat festes»”. Barcelona, Revista de Catalunya núm. 111 (octubre), p. 171-173.
 • MALÉ i PEGUEROLES, Jordi. (1997). “Algunes consideracions sobre el llenguatge d’«Or i Sal» , de Joan Brossa”. Barcelona, Els Marges núm. 59 (desembre), p. 111-118.
 • MALÉ i PEGUEROLES, Jordi (1998). “La prosa de Joan Brossa”. Barcelona, Revista de Catalunya núm. 130 (juny), p. 109-113
 • MALÉ i PEGUEROLES, Jordi (1999). “Lluís Permanyer, «Brossa x Brossa (Records)»”. Barcelona, Revista de Catalunya núm. 144 (octubre), p. 173-177.
 • MALÉ i PEGUEROLES, Jordi (2001). “Amb perruca de crític. Brossa i la jove poesia dels 70”. Barcelona, Journal of Catalan Studies núm. 4.
 • MALUQUER, Jordi (1999). “Brossiana”. Barcelona, El Ciervo núm. 575, any 48 (febrer), p. 13.
 • MAÑÀ, Pep (2001). “Joan Brossa i la cultura popular”. Catàleg de l’exposició Joan Brossa o la revolta poètica. Barcelona: Fundació Joan Brossa / Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya / Fundació Joan Miró.
 • MANSUR, Guilherme (2011). “Nota”. Epíleg a Brossa Joan. Escutem esse siléncio. São Paulo: Lumme Editor.
 • MANZANO, Emilio (2006). “Brossa explicado a los niños”. Barcelona, La Vanguardia (18 de maig).
 • MARCO, Joaquim (1970). “La poesía de Joan Brossa. Un nombre que no debe faltar en las antologías de la literatura catalana”. Barcelona, La Vanguardia Española (10 de desembre).
 • MARCO, Joaquim (1972). “La poesía de Joan Brossa” a La nueva literatura en España y en América. Barcelona: Ed. Lumen, p. 236-243.
 • MARCO, Joaquim (1977). “Nuevos «Poemes» de Joan Brossa”. Barcelona, Destino núm. 2077 (29 de juliol), p. 33.
 • MARCO, Joaquim (1977). “El teatro de Brossa”. Barcelona, La Vanguardia (6 d’abril).
 • MARCO, Joaquim (1980). “«U no és ningú»: Brossa y Tàpies”. Barcelona, La Vanguardia (24 de gener).
 • MARCO, Joaquim (1980). “Los nuevos textos de Joan Brossa”. Barcelona, La Vanguardia (31 de juliol).
 • MARCO, Joaquim (1983). “En torno a la obra de Joan Brossa”. Barcelona, La Vanguardia (17 de març).
 • MARCO, Joaquim (1983). “La poesia de Joan Brossa” i “Nous poemes de Joan Brossa” (traducció catalana dels articles de 1972 i 1977), a El modernisme literari i altres assaigs. Barcelona: Ed. Edhasa, p. 249-260.
 • MARÍN, Ana (2005). “Brossa, conjugaciones estéticas y políticas (Entrevista a Ricard Salvat)”. Buenos Aires, Teatro al Sur núm. 28 (juny), p. 8-10).
 • MARRODÁN, Mario Ángel (1997). “El premio Ícaro a Joan Brossa”. Madrid, Espiral de la Artes vol. 7 núm. 34, p. 105-106.
 • MARRUGAT, Jordi (2013). “Joan Brossa, la poesia i el maig de 1968”. Girona, Poetari núm. 4 (desembre), p. 27-33.
 • MARTÍN, Jaime Luis (1983). “Joan Brossa en «llibertat»”. Avilés, Papeles de plástica núm. 54-P (27 d’octubre-11 de novembre), p. 3.
 • MARTÍNEZ OSMA, Carlos (2008). “Asombrossa”. Cuenca, Crónicas de Cuenca núm. 583 (5 d’abril), p. 17-19.
 • MARTÍNEZ RUÍZ, Florencio (1989). “Me hizo Joan Brossa”. Madrid, ABC Literario (15 de juliol), p. 4.
 • MARTÍNEZ TOMÁS, A. (1967). “«El rellotger» y «Collar de cranis» de Joan Brossa”. Barcelona, La Vanguardia Española (4 d’octubre).
 • MARTÍNEZ TOMÁS, A. (1971). “«Temps escènic» de Joan Brossa”. Barcelona, La Vanguardia Española (6 d’octubre).
 • MARTORELL COCA, Pep (2002). “Del circ a la literatura, passant pel teatre: un calidoscopi artístic”. Reus, Revista del Centre de Lectura núm. 3 (2n trimestre), p. 12-16.
 • MAS PEINADO, Ricard (2001). “Joan Brossa. Del poema objeto al poema expuesto”. Madrid, La Razón (2 de març).
 • MAS PEINADO, Ricard (2007). “Brossa, més enllà de la pell”. Barcelona, Avui (11 de desembre).
 • MAS PEINADO, Ricard (2008). “Vides paral·leles? (Beuys/Brossa)”. Barcelona, Avui (1 d’abril).
 • MAS PEINADO, Ricard (2008). “La sardina y el fieltro (Beuys/Brossa)”. Madrid, Descubrir el arte núm. 111 (maig).
 • MAS PEINADO, Ricard (2011). “Em va fer Joan Brossa”. Barcelona, Ara. Time Out núm. 197 (desembre), p. 49.
 • MASGRAU JUANOLA, Mariona (2002). “La poesia concreta a Catalunya: Joan Brossa, Guillem Viladot, Josep Iglésias del Marquet”. Tesina dirigida per Jordi Castellanos, defensada a la Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Filosofia i Lletres, Departament de Filologia Catalana. Inèdita.
 • MASGRAU JUANOLA, Mariona (2002). “La poesía visual catalana en los años sesenta y setenta: Joan Brossa, Guillem Viladot y Josep Iglesias del Marquet”. Mataró, Quimera núm. 223 (setembre) p. 49-54.
 • MASGRAU JUANOLA, Mariona (2006). “La poesia visual catalana dels anys seixanta i setanta, un gènere de revolta”, dins Arnau i Segarra, P. (ed.). Identitat, literatura i llengua. Actes de la secció literària del XIX Col·loqui Germano-Català (Colònia 2003). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat (col. Biblioteca Milà i Fontanals, 50), p. 152-165.
 • MASGRAU JUANOLA, Mariona (2007). “Joan Brossa o el malentès de la poesia visual” a Panyella, Ramon (ed.). La projecció social de l’escriptor en la literatura catalana contemporània. Actes del Congrés Internacional 26-28 d’octubre de 2005. Barcelona: Ed. Punctum / Universitat Autònoma de Barcelona.
 • MASOLIVER, Juan Ramón (1978). “El libro, la obra y la figura de Joan Brossa”. Madrid, Pueblo (17 de maig).
 • MASOLIVER, Juan Ramón (1995). “Joan Brossa, hipnagógico”. Barcelona, La Vanguardia (8 de desembre).
 • MASOLIVER RÓDENAS, Juan Ramón (1987). “Nuestro maestro en «trobar clus»”. Barcelona, La Vanguardia (12 de juny).
 • MASSIP, Francesc (2003). “Tàpies i el teatre”. Barcelona, Avui (13 d’octubre).
 • MASSIP, Francesc (2005). “Per què s’amaga a Brossa?”. Barcelona, Avui (19 de febrer).
 • MASSOT; Josep (2011). “La Plaza Mágica de Dau al Set”. Barcelona, La Vanguardia (6 de març).
 • MATEU, Melcion (2001). “Formes i temes brossians”. Barcelona, Avui, suplement Cultura (8 d’octubre), p. 8.
 • MATEU, Melcion (2009). “O prefácio de João Cabral de Melo Neto a Em va fer Joan Brossa: teoria e prática do realismo em dois poetas do pósguerra”. Florianopolis, Anuário de Literatura da Universidade Federal de Santa Catarina vol. 14 núm. 1, p. 173-184.
 • MATEU, Melcion (2010). “Dificultats en la transmissió. De Ory, Brossa, Cesariny et al. avantguarda o resistència ibèrica (1946-1975). Barcelona, Cultura núm. 6 (juny), p. 254-267.
 • MAYRATA, Ramón (1991). “El brinco de las palabras”. Madrid, El Sol (8 de març).
 • McEVEN, John (1997). “Through a Cow’s Backside, Darkly”, London, Sunday Telegraph, Review (22 de juny), p. 9.
 • MELENDRES, Jaume (1974). “Un pulso con Rimbaud”. Barcelona, Tele-exprés (29 de maig).
 • MELENDRES, Jaume (1975). “Colón y la vanguardia”. Barcelona, Tele-exprés (26 de novembre).
 • MELENDRES, Jaume (1976). “Quiriquibú de Joan Brossa. Objetos hallados y jamás perdidos”. Barcelona, Tele-exprés (19 de febrer).
 • MÉNDEZ, Mayte (2008). “Joan Brossa viste de poesía los objetos más cotidianos”. Santa Cruz de Tenerife, La Opinión (26 de setembre).
 • MESALLES, Joan (1981). “Joan Brossa, la poesía y el cabaret”. Barcelona, El Viejo Topo núm. 55 (abril), p. 60-63.
 • MESEGUER, Lluís (2000). “Llenguatge dramàtic i fraseologia (a propòsit del teatre de Joan Brossa)” a Salvador V. – Piquer A. (eds.). El discurs prefabricat. Estudis de fraseologia teòrica i aplicada. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I, p. 373-388.
 • MESEGUER, Lluís (2002). “Convivència de codis al teatre de Joan Brossa”. València, Caplletra núm. 33 (tardor), p. 137-148.
 • MESQUIDA, Biel (1999). “Rei de la república de les lletres”. Girona, Diari de Girona (14 de maig), suplement Lletres, p. 6.
 • MESQUIDA, Biel (2001). “Immersió en l’univers Brossa”. Girona, Diari de Girona (12 d’abril), suplement Lletres, p. 8.
 • MESTRES QUADRENY, Josep Maria (1980). “Satana y L’armari en el mar”. Madrid, Piririjaina núm. 12 (gener-febrer).
 • MESTRES QUADRENY, Josep M. (1999). “Joan Brossa, la música i jo”. Barcelona, Catalunya Música. Revista musical catalana núm. 172 (febrer), p. 66-68.
 • MESTRES QUADRENY, Josep M. (2001). “Accions musicals”. Catàleg de l’exposició Joan Brossa o la revolta poètica. Barcelona: Fundació Joan Brossa / Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya / Fundació Joan Miró. Reproduït en francès (traducció de Marc Audí) com a pròleg de Brossa, Joan. Strip-tease et teatre irrégulier suivi de Actions musicales. Paris: Editions de l’Amandier, 2010.
 • MESTRES QUADRENY, Josep M. (2007). “Joan Brossa” a Tot recordant amics. Tarragona: Arola ed., p. 35-51 (tot el llibre conté constants referències al poeta).
 • MIGUEL, Marina de (2003). “Joan Brossa o la necesidad de enseñar a mirar más allá”. La Coruña, La Voz de Galicia (2 d’octubre).
 • MINGUET, Joan M. (2001). “Joan Brossa, Sebastià Gasch i la poesia en escena”. Catàleg de l’exposició Joan Brossa o la revolta poètica. Barcelona: Fundació Joan Brossa / Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya / Fundació Joan Miró.
 • MINGUET, Joan M. (2008). “Brossa y el circo”. Barcelona, Zirkolika. Revista de las Artes Circenses núm. 18 (tardor).
 • MINGUET, Joan M. (2013): “Brossa, segrestat?”. Girona, Bonart núm. 15 (agost-setembre), p. 9-10.
 • MIRÓ, M. (1984). “En lo hecho, el barcelonés Brossa”. Madrid, Las Ciudades núm. 2 (novembre).
 • MOLAS, Joaquim (1977). Pròleg a Brossa, Joan. Sextines 76. Barcelona: Llibres del Mall.
 • MOLAS, Joaquim (1999). “Sobre Joan Brossa i la seva poesia”. Barcelona, Serra d’Or núm. 472 (abril), p. 47.
 • MOLAS, Joaquim (2003). “La modernidad: entre el orden y la aventura”, a Ciprés Palacín, M. A. (ed.). La poesia ante el tercer milenio. Poesía de las lenguas y lenguas de la poesia. Madrid, Thélème. Revista complutense de estudios franceses núm. 18, p. 203-211.
 • MOLINA, Víctor (1992). “El estilo de Joan Brossa”. Barcelona, Pausa núm. 12 (juny), p. 18-24.
 • MOLINA FOIX, Vicente (1997). “Joan Brossa” a La Edad de Oro. Madrid: El País Aguilar.
 • MOLL I SOLDEVILA, Isabel Clara (1999). “El poeta total”. València, Caràcters núm. 6 (gener), p. 42.
 • MOLNER, Eduard (2008). “Expansión Brossa”. Barcelona, La Vanguardia, suplement Culturas (7 de febrer).
 • MONEGAL, Antonio (2001). “La transgressió brossiana de les fronteres de la poesia”. Catàleg de l’exposició Joan Brossa o la revolta poètica . Barcelona: Fundació Joan Brossa / Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya / Fundació Joan Miró.
 • MONELLS, Abigail (2001). “Brossa sense Brossa”. València, Caràcters núm. 17 (octubre), p. 17-18.
 • MONTALÀ, Joan (1979). “Quan «U no és ningú»”. Barcelona, Treball (22-28 de novembre).
 • MONTANER, Josep (2000). “El tema i el sistema”. València, El Vaitot núm. 4, p. 41-42.
 • MONTEJO NAVAS, Adolfo (2005). “Entre la poesía y el objeto”. Catàleg de l’exposició Joan Brossa desde Barcelona al Nuevo Mundo. Barcelona: Institut Ramon Llull / Fundació Joan Brossa.
 • MONTEJO NAVAS, Adolfo (2006). “33 líneas para una solapa brossiana”. Solapa a Brossa, Joan. Sumário Astral e outros poemas. São Paulo: Amauta Ed. (versions en portuguès i català al mateix volum, traduccions de Ronald Polito i Pere Galceran-Uyà, respect.).
 • MONTEJO NAVAS, Adolfo (2008). “Brossa y Ramón, o viceversa”. Madrid, BoletínRAMON núm. 16 (primavera).
 • MONTEJO NAVAS, Adolfo (2009). “Coda brossiana”. Postfaci a Brossa, Joan. 99 poemas. São Paulo: Annablume Editora.
 • MONTERO, Josu (2004). “Las múltiples caras del teatro resistente”. Elorrio, Artez – Revista de las Artes Escénicas núm. 8 (maig).
 • MORALES DIÉGUEZ, Ricardo (1999) “A juzgar por la respuesta…” a DD.AA. Homenaje a Joan Brossa. Oviedo: Associación de Diseñadores Gráficos de Asturias.
 • MORÁN TURINA, José Miguel – BLANCO ESQUIVIAS, Beatriz (2004). “Palabras pintadas”. Madrid, Album, Letras-Artes núm. 76 (gener-febrer), p. 30-35.
 • MOREIRA, Inés Cardoso Martins (2001). “O personagem-entre de Joan Brossa”. São Paulo, Folhetim-Teatro do Pequeno Gesto núm. 10 (gener).
 • MOURE, Glòria (1982). “Crónica de un itinerario”. Barcelona, Diario de Barcelona (8 de juliol).
 • MOYA, Marta (2008). “El vértigo de la palabra «visual»”. Ciudad Real, La Tribuna (24 de gener).
 • MULET, Judit – GRAU, Mar (2001). “Joan Brossa respon preguntes…”. Barcelona, El Tacte que Té núm. 2 (maig), p. 4-5.
 • MURIEL, Felipe (1992). “La escritura plástica en España: Brossa y Scala”. Córdoba, Cuadernos de Iponuba núm. 1.
 • MURIEL, Felipe (2002): “La experimentación poética en España (1960-2000): revisión e informe”. Barcelona, Quimera núm. 220 (setembre), p. 44-48.
 • NADAL, Marta (1991). “Joan Brossa, un poeta atípic”. Barcelona, Serra d’Or núm. 373 (gener), p. 10-14.
 • NARANJO i TEIXIDÓ, Manuel (1993). “Joan Brossa, la capacitat de sorprendre’ns”. Barcelona, Crònica d’ensenyament núm. 53 (febrer), p. 8-11.
 • NASH, Elizabeth (1999). “Joan Brossa”. London, The Independent (7 de gener).
 • NAVARRO ARISA, J. J. (2001). “Un cop de poma”. Barcelona, Avui (14 de març).
 • NAVARRO ARISA, J. J. (2001). “Joan Brossa, el maestro oculto”. Madrid, Descubrir el arte núm. 25, p. 68-71.
 • NESTROVSKI, Arthur (2006). “Brossa une sonetos e poemas visuais”. São Paulo, Folha de São Paulo (25 de febrer).
 • NUÑEZ, Gonzalo (2008). “Toda la heterodoxia vital de Joan Brossa”. Praha, Česky Rozhlas 7 (9 de desembre).
 • NUNGESSER, Michael (2003). “Wörter malen”. Berlin, Der Tagesspiegel (4 d’abril).