Darrera actualització: 29 d’octubre de 2015
 • ABELLÁN, Joan (1983). “La imagen de la imagen”. Madrid, Pipirijaina núm. 24, p. 34-36.
 • ABELLÁN, Joan (1993). “La poesía escénica de Joan Brossa y el sentido de la aventura contemporánea”. València, Art Teatral núm. 5, p. 128-129.
 • ABRAMS, D. Sam (2007). “Brossa: observació, consciència i poesia”. Madrid-Barcelona, El Mundo (16 de febrer).
 • ABRAMS, D. Sam (2013). “Brossa: on els idiomes es troben”. Girona-Barcelona, El Punt Avui (25 d’octubre).
 • AGUADO, Neus (1987). “Joan Brossa, el trovador de la paradoja”. Barcelona, La Vanguardia (10 de setembre).
 • AGUILERA CERNI, Vicente (1970). “Joan Brossa”, dins Nova sztuka hiszpanska. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.
 • AGUSTÍ CAMÍ, Eugènia (2012). “Intercanvi. Joan Brossa per Antoni Llena, Antoni Llena per Joan Brossa”. Lisboa, Estúdio. Artistas sobre outras obras núm. 6 (2n semestre), p. 50-56.
 • ALCIDES, Sérgio – POLITO, Ronald (1998). “A harpa viva: naturaleza, civilidade e poesia em Joan Brossa”, epíleg a Brossa, Joan. Poemas civis. Rio de Janeiro: Livraria Sette Letras.
 • ALCINA SALTOR, Elena (2005). “Introducción a la biografía màgica de Joan Brossa”. Catàleg de l’exposició Joan Brossa y la magia. Barcelona: Fundació Joan Brossa / Fundación Rodríguez-Acosta, s/p.
 • ALCOVERRO, Carme – VALLVERDÚ, Marta (1987). “Joan Brossa o les paraules són les coses. Visita a l’exposició” (I). Barcelona, Escola catalana núm. 233 (abril), p. 7-11.
 • ALCOVERRO, Carme – VALLVERDÚ, Marta (1987). “Joan Brossa o les paraules són les coses. La confecció d’originals” (II). Barcelona, Escola catalana núm. 234 (maig), p. 9-12.
 • ALEGRE, Alfonso (1990). “Brossa: un autor no pasa a la historia por pertenecer a una generación”. Madrid, Diario 16 (5 de maig).
 • ALEGRE, Alfonso (1991). “Joan Brossa: azar y esencia de la poesía”. Barcelona, Rosa cúbica núm. 5, p. 7-24.
 • ALEGRE, Alfonso (1996). “Joan Brossa: cotidianidad, noche estrellada”. Madrid, Ínsula. Revista de Letras y Ciencias Humanas, núm. 592 (abril), p. 32-33.
 • ALEXANDRU, Maria-Sabina (2000). “Lumea ca poezie: Joan Brossa”. Bucarest, Romania Literara núm. 33.
 • ALIAGA, Juan Vicente (1989). “Joan Brossa ou les rencontres équivoques”. Paris, Art Press núm. 141 (novembre), p. 35-37.
 • ALLEN, Jonathan (2009). “Joan Brossa”. Catàleg de l’exposició Magic Show. London, Hayward Touring – Southbank Centre, p. 52.
 • ALLTHORPE-GUYTON, Marjorie (1998). “Introduction to part two Poema objecte” dins De Ville N. – Foster S. (eds.). Space invaders. Issues of presentation, context and meaning in contemporary art. Southampton: John Hansard Gallery, University of Southampton, p. 57-58.
 • ALTAIÓ, Vicenç (1985). “Llegir Brossa tal com és”. Barcelona, Documents del Centre Dramàtic núm. 5 (juliol), p. 5-6.
 • ALTAIÓ, Vicenç (1999). “Joan Brossa. Poesia visual i poemes objecte”. Sabadell, Quadern de les idees, les arts i les lletres núm. 119, p. 3.
 • ALTAIÓ, Vicenç (1999). “Joan Brossa. El traspàs, el llegat i el testament”. València, L’Espill (2a època) núm. 2 (estiu), p. 58-61.
 • ALTAIÓ, Vicenç (2011). “Visca Brossa” (inclou el treball anterior), dins d’Un sereno en el cementiri de l’art. Barcelona: Edicions Poncianes, p. 140-157.
 • ALTIMIR, Mercè (2014). “Reflexions sobre l’experimentació poètica de Joan Brossa i la traducció dels progressos inconscients”. Barcelona, Catalan Review núm. 28, p. 83-106.
 • AMAT, Frederic (2001). “L’onada Brossa”. Catàleg de l’exposició Joan Brossa o la revolta poètica. Barcelona: Fundació Joan Brossa / Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya / Fundació Joan Miró.
 • AMETLLER, Josep (1985). “Joan Brossa contra els periodistes papistes”. Barcelona, El Món (12 de novembre) p. 25.
 • AMORÓS, Mayte (2007). “La plástica social de Brossa y Beuys”. Madrid, El Mundo (18 de desembre).
 • ANGUERA, Pere (1999). “Record de Joan Brossa”. Reus, Revista del Centre de Lectura núm. 50 (febrer), p. 15.
 • ARAMENDÍA ZUAZU, Manuel (2013). “La poesia escénica de Joan Brossa a la luz del pensamiento europeo de la primera mitad del siglo XX: análisis estructural de La ciutat del sol“. Barcelona, Observar núm. 7 (novembre), p. 74-97.
 • ARAMENDÍA ZUAZU, Manuel (2014). “Herramientas matemáticas en la lectura de obras de arte complejas: los grupos de Klein y la poesía visual de Joan Brossa”·. Lisboa, Gama, Estudos Artísticos núm 3 (gener-juny), p. 111-120.
 • ARAMENDÍA ZUAZU, Manuel et. al. (2013): “Orden y desorden en La ciutat del sol de Joan Brossa”. Bilbao, Ausart aldizkaria vol. 1 núm. 1, p. 265-274.
 • ARANDA, Quim (1994). “Brossa fa balanç”. Barcelona, Avui (29 de desembre).
 • ARBONÈS, Jordi (2012). “L’aventura artística de Dau al Set“. Girona, Presència núm. 2098 (11-17 de maig), p. 34-37.
 • ARENAS, Carme et al. (2004). “Aprendiendo con Joan Brossa”. Barcelona, Textos núm. 35 (gener-febrer-març), p. 59-67.
 • ARIAS-MISSON, Alain – DACHY, Marc (2009). “De Joan Brossa au poème public”. Paris, Luna-Park núm. 5, nova sèrie (estiu), p. 83-88.
 • ARIJA, María J. (2007). “Entramados de palabra e imagen: una lectura de Joan Brossa”. Oviedo, Clarín. Revista de Nueva Literatura núm. 70 (juliol-agost), p. 9-16.
 • ARIJA DÍEZ, Maria J. (2012). En el bosque de las transgresiones. Fragmentarismo y concisión en la obra de Joan Brossa, Nicanor Parra y Jaume Plensa. Valladolid: Universidad de Valladolid, passim i esp. p. 39-105.
 • ARIMANY, Miquel (1972). “Joan Brossa” a L’avantguardisme en la poesia catalana actual. Barcelona: Ed. Pòrtic, p. 84-85 i 163-191.
 • ARMENGOL, Joaquim (2013): “Joan Brossa, noves constel·lacions”. Barcelona, Ara (28 de desembre).
 • ARTIGUES, Antoni (1995). “Joan Brossa. Poemes escollits”. Palma de Mallorca, Lluc núm. 789 (novembre-desembre), p. 57.
 • ARTIGUES, Antoni (2010). “Joan Brossa, guerriller i prestidigitador. Palma de Mallorca, Diari de Balears (4 de maig).
 • ARTÍS, Avel·lí (1991). “L’home que riu i que s’indigna: «Poesia Rasa II»”. Barcelona, Diari de Barcelona (11 d’octubre).
 • ARÚS, Maria (2003). “Coneguem Joan Brossa”. Barcelona, Escola catalana núm. 400 (maig), p. 34-36.
 • ASZYK, Ursula (1982). “Przedstawiamy Joana Brossę”. Warszawa, Dialog núm. 314-7, p. 160-162.
 • ASZYK, Ursula (1995). “O twórczości Joana Brossy. Przyczynek do badań nad zjawiskiem integracji sztuk. Od Poezji Wizualnej do Poezji Przedmiotów”, a Gazda, Grzegorz – Malgorzata, Leyko (eds.). W kręgu awangardy. Łódź: Uniwersytet Łódzki (Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiae Artium et Literarum, 5), p. 87-101 .
 • ASZYK, Ursula (1999). “Joan Brossa twórca awangardy katalońskiej”. Warszawa, Teatr núm. 991-4, p. 51-53.
 • AUDÍ, Marc (2007). “Dau al set, paradoxes et mise en context dans l’Espagne de l’après-guerre”, dins DD.AA. Les arts dans le monde hispanique. Angers: Presses de l’Université, p. 205-212.
 • AUDÍ, Marc (2008). “Joan Brossa 1970. Presentació i context dels Poemes habitables” dins Muntaner, Maria et al. (eds.). Poètiques de ruptura. Palma de Mallorca: Lleonard Muntaner Ed. (col. Temps obert, 13), p. 319-333.
 • AUDÍ, Marc (2008). “Les imatges que parlen català a la poesia visual de Joan Brossa”. Paris, Catalonia núm 3, monogràfic “Representacions de la identitat catalana a en el món de les avantguardes” (març).
 • AUDÍ, Marc (2009). “Joan Brossa et la poésie-action”. Paris, Luna-Park núm. 5, nova sèrie (estiu), p. 89-93.
 • AUDÍ, Marc (2009). “Brossa, MacKaoui i Madoz en una xarxa”. Catàleg de l’exposició Poesia visual. Formentera: Consell Insular (versions en espanyol i en anglès al mateix volum).
 • AUDÍ, Marc (2011). “Joan Brossa 1960 : poésie et quotidienneté”. Paris, Catalonia núm. 9 (octubre).
 • AUDÍ, Marc (2011). Prefaci a Brossa, Joan. Els etcèteres / Les etceteras. Marseille: cipM, s/p.
 • AUDÍ, Marc – BORDONS, Glòria (2010). “Els entra-i-surts del poeta. Roda de llibres (1969-1975) de Joan Brossa o la recerca d’un nou llenguatge entre la imatge i la paraula”, dins Muntaner, Maria et al. (eds.). Transformacions: llenguatges teòrics i relacions interartístiques (1975-2000) . Palma de Mallorca / Barcelona: Edicions UIB / Institut d’Estudis Baleàrics / Publicacions de l’Abadia de Montserrat (Biblioteca Miquel dels Sants Oliver, 36), p. 77-102.
 • AUGUSTO, Ronald (2005). “Joan Brossa, uma vida ao pé da letra”. Porto Alegre, Zero Hora, suplement Cultura (24 de desembre).
 • BADIA, Alfred (1983). “Brossa, meravella i problema”. Barcelona, La hoja del lunes, suplement Full de Cultura (7 de febrer).
 • BADIA, Alfred (1988). “Joan Brossa, la poesia escènica i la visual” a Crítica, somni, projecte, recerca. Barcelona: La Llar del Llibre, p. 280-284.
 • BAINES, Phil (2000). “Sculptured letters and public poetry”. London, Eye. The International Revue of Graphic Design núm. 37, vol. 10 (tardor).
 • BALAGUER, Enric (1999). “Joan Brossa i el budisme zen”, dins Ressonàncies orientals (Budisme, taoisme i literatura). València: Edicions 3 i 4.
 • BALAGUER, Josep M. (2000). “«Em va fer Joan Brossa». Quin compromís!”, dins Les literatures catalana i francesa: postguerra , «engagement». Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, p. 47-60.
 • BALASCH, Ramon (2007): “Joan Brossa”, dins DD.AA. Literarische Routen der katalanischen Kultur. Barcelona: Institut Ramon Llull, p. 11.
 • BALIUS I JULI, Ramon (2007). “Joan Brossa y el anti-fútbol”. Pamplona, Archivos de Medicina del Deporte núm. 120, p. 305-306.
 • BALLART, Pere (1999). “Brossa o l’enginyer literari”. Reus, Revista del Centre de Lectura, 6a època, núm. 52 (abril), p. 4-5.
 • BALLESTEROS, José – CALVILLO, Nerea (1999). “Entrevista a Joan Brossa. Últimas palabras”. Madrid, Pasajes de Arquitectura y Crítica núm. 4, p. 38.
 • BALLÓ, Jordi (1989). “Joan Brossa com a pretext”. Barcelona, Diari de Barcelona (6 de maig).
 • BALSACH, Maria-Josep (1982). “Brossa, transformista visual”. Barcelona, Avui (21 de novembre).
 • BANDEIRA, João (1999). “Joan Brossa, escova e água de chuva”. São Paulo, CEBRAP Novos Estudos núm. 55 (novembre), P. 97-103. Reproduït en espanyol (traducció de Reynaldo Jiménez) al catàleg de l’exposició Joan Brossa desde Barcelona al Nuevo Mundo. Barcelona: Institut Ramon Llull / Fundació Joan Brossa, 2005.
 • BANDERA, Magda (1997). “Homenaje a Brossa en el CCCB”. Barcelona, La Vanguardia (17 de maig).
 • BARBANCEY, Pierre (2007). “Barcelonade chez Maeght”. Paris, L’Humanité (28 d’agost).
 • BARJAU RICO, Santi (2004). “De quina matèria són fetes les lletres?”. Pròleg a Brossa, Joan. Poesia tipogràfica . Barcelona: Fundació Joan Brossa / Ajuntament de Barcelona, p. 11-13.
 • BARRAL i ALTET, Xavier (2001). “A l’entorn de Brossa I, II i III”. Barcelona, Avui (15, 22 i 29 de maig).
 • BARRAL i ALTET, Xavier (2001). “Brossa, primer i darrer” a L’art i la política de l’art. Cabrera de Mar: Ed. Galerada, p. 329-332.
 • BARRANCO, Justo (1998). “Poeta de la ironía y la magia”. Barcelona, La Vanguardia (31 de desembre).
 • BARRIL, Joan (1993). “El honor del poeta”. Barcelona, La Vanguardia (14 de maig).
 • BARNATÁN, Marcos Ricardo (1965). “Joan Brossa”. Buenos Aires, Diagonal Cero. Revista trimestral argentina núm. 15-16 (juliol-desembre), p. 5.
 • BARNATÁN, Marcos Ricardo (1998). “Brossa en la Residencia de Estudiantes”. Madrid, Guadalimar núm. 193 (juny-setembre), p. 10-11.
 • BATISTA, Antoni (1980). “L’esperit curiós del poeta”. Barcelona, Treball núm. 630 (juny).
 • BATLLÓ, José (1989). Pròleg a la traducció de Brossa, Joan. Poemes civils / Poemas civiles. Madrid: Colección Visor de Poesía. Ministerio de Cultura.
 • BELLET, Harry (1999). “Joan Brossa, un artiste proche du surréalisme”. Paris, Le Monde (2 de gener).
 • BENACH, Joan-Anton (1991). “Brossa y Candela de tu a tu”. Barcelona, La Vanguardia (11 de maig). Reproduït a Barcelona, Ateneu Popular 9 Barris núm. 3 (abril 1996), p. 3.
 • BENACH, Joan-Anton (2005). “Brossa: el genio insurrecto”. Barcelona, La Vanguardia, suplement Culturas núm. 21 (17 de març), p. 3.
 • BENEYTO, Antonio (1971). “Joan Brossa”, a Narraciones de lo real y fantástico. Barcelona: Picazo (col. La Esquina, 2), p. 21-22.
 • BENEYTO, Antonio (1975). “Joan Brossa, o el transformismo de Fregoli bajando por la espina dorsal de Tàpies”, dins Textos para leer dentro de un espejo morado. Barcelona: Barral Ed. (col. Ocnos, 55), p. 26.
 • BENEYTO, Antonio (2009). “¿Creadores raros o literatura de vanguardia? (Joan Brossa)”. Madrid, República de las Letras – Revista literaria de la Asociación Colegial de Escritores núm. 111 (març), p. 33-41.
 • BENEYTO, Kika (2012) “Terrenos compartidos en las obras de Joan Brossa y Chema Madoz”. Madrid, Espacio, tiempo y forma (serie VII, Historia del Arte) núm. 25, p. 475-492.
 • BIELSA, Aránzazu (2000). “Una Festa Major”. Barcelona, In-fàn-ci-a, Educar de 0 a 6 anys. Revista de l’Associació de Mestres Rosa Sensat núm. 112 (gener-febrer), p. 27-28.
 • BLASE, Christoph (1988). “Joan Brossa wünscht gute Unterhaltung”. Bern, Artis. Das aktuelle Kunstmagazin núm. 7-8 (juliol-agost) p. 56-59.
 • BLONDET, José Luis (2014). “Emily Mast Made Me”, dins Brossa, Joan. The least important things. Los Angeles, CA: Double Ampersand Press, s/p.
 • BONADA, Lluís (1982). “Segon llibre de sextines de Brossa”. Barcelona, Avui (9 de gener).
 • BONADA, Lluís (2013): “La prosa completa de Joan Brossa. València, El Temps núm. 1533 (29 d’octubre), p. 55.
 • BONET, Juan Manuel (2005). “Joan Brossa: para un mapa”. Catàleg de l’exposició Joan Brossa desde Barcelona al Nuevo Mundo. Barcelona: Institut Ramon Llull / Fundació Joan Brossa. Reproduït al catàleg de l’exposició Joan Brossa en las alturas y sin red. Toledo: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (2007).
 • BONET, Lluís (1988). “Objetos inquietantes”. Madrid, Diario 16 (16 d’octubre).
 • BONET MOJICA, Laureano (1972). “Joan Brossa y el vanguardismo teatral populista”. Barcelona, La Vanguardia (5 de febrer).
 • BONILLA, Juan (2003). “Los hermanos Brossa y Madoz”. Madrid, El Mundo (17 de novembre).
 • BONNÍN, Hermann (2001). “Un espacio para la poesía escénica de Brossa”. Madrid, Primer Acto núm. 287 (gener-març), p. 31-32.
 • BONNÍN, Hermann (2012). “El Grand Guignol, Brossa i l’escorxador”. Barcelona, Hamlet núm. 23 (gener), p. 67-69.
 • BONNÍN, Hermann (2012). L’art de l’escena. Heterodoxos i poetes: Brossa, Palau i Fabre, Maragall. Barcelona: Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, passim.
 • BONZON, Laurent (2010). “Joan Brossa: poèmes de résistence. Savoir regarder”. Lyon, Livre et lire núm. 256 (novembre), p. 9.
 • BORDES, Jordi (2011). “Pepa Llopis, la part terrenal de Brossa”. Barcelona, Avui (8 de juny).
 • BORDONS, Glòria (1976). “Les darreres publicacions poètiques de Joan Brossa”. Barcelona, Els Marges núm. 8, p. 118-131.
 • BORDONS, Glòria (1977) “La poesia visual de Joan Brossa. Del joc a la denúncia”, Barcelona, Serra d’Or núm. 215 (agost), p. 35-36.
 • BORDONS, Glòria (1977). “Sextines 76“. Barcelona, Els Marges núm. 11, p. 120.
 • BORDONS, Glòria (1978). “Joan Brossa, «Poemes de seny i cabell»”. Barcelona, Els Marges núm. 13, p. 121-122.
 • BORDONS, Glòria (1980). “Lectura de «Rua de llibres» de Joan Brossa”. Barcelona, Els Marges núm. 18-19, p. 108-114.
 • BORDONS, Glòria (1987). “Joan Brossa i el seu viatge per la sextina”. Barcelona, Els Marges núm. 38 (setembre), p. 123-126.
 • BORDONS, Glòria (1989). “Joan Brossa, un poeta heterodox”. Barcelona, Lletra de canvi núm. 18 (juny), p. 24-25.
 • BORDONS, Glòria (1989). “Joan Brossa, a setanta anys”. Barcelona, Serra d’Or núm. 355 (juny), p. 18-20.
 • BORDONS, Glòria (1990). “«Els entra-i-surts del poeta. Roda de llibres (1969-75)» de Joan Brossa”. Vic, Reduccions núm. 48 (desembre), p. 35-57.
 • BORDONS, Glòria (1992). “Joan Brossa, l’experimentació i la sorpresa constant”. Barcelona, Catalònia núm. 28, p. 13-15.
 • BORDONS, Glòria (1993). “Joan Brossa and the Avant-garde tradition”. Barcelona, Catalan Writing núm. 10 (maig), p. 36-58.
 • BORDONS, Glòria (1995). Estudi introductori, selecció de fragments crítics, taules i propostes de treball a Brossa, Joan. Poesia i prosa. València: Ed. 3 i 4 (col. L’estel, 16).
 • BORDONS, Glòria (1996). “La poesía objetual de Joan Brossa”. Barcelona, Poiesis. Revista de crítica y creación literaria núm. 3 (tardor-hivern), p. 22-30.
 • BORDONS, Glòria (1998). “Un particular mosaic brossià”. Pròleg a Brossa, Joan: La memòria encesa (Mosaic antològic) . Barcelona: Ed. Barcanova.
 • BORDONS, Glòria (1999). Introducció, edició i apartat didàctic final de la reedició de Brossa, Joan: Calç i rajoles. Barcelona: Ed. 62 (col. El Cangur Plus, 279).
 • BORDONS, Glòria (2001). Pròleg a la reedició de Brossa, Joan. Antologia de poemes de revolta. Barcelona: Ed. 62.
 • BORDONS, Glòria (2001). “La heterodoxia de un poeta calidoscópico”. Madrid, Primer Acto núm. 287 (gener-març), p. 33-40.
 • BORDONS, Glòria (2001). “«Poesia Rasa» i la recepció de l’obra de Joan Brossa”. Catàleg de l’exposició Joan Brossa o la revolta poètica. Barcelona: Fundació Joan Brossa / Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya / Fundació Joan Miró.
 • BORDONS, Glòria (2001). “Bibliografia de Joan Brossa i Bibliografia essencial sobre Joan Brossa”. Catàleg de l’exposició Joan Brossa o la revolta poètica . Barcelona: Fundació Joan Brossa / Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya / Fundació Joan Miró.
 • BORDONS, Glòria (2001). “Joan Brossa i el surrealisme” dins Pont, Jaume (ed.). Surrealismo y literatura en España. Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida, p. 301-322.
 • BORDONS, Glòria (2002). “Joan Brossa, beyond the Catalan Lands”. Barcelona, Catalan Writing núm. 17-18 (novembre), p. 62.
 • BORDONS, Glòria (2003). “La prosa, el gènere desconegut de Joan Brossa”, dins DD.AA.: Professor Joaquim Molas. Memòria, escriptura, història. Barcelona: Ed. Universitat de Barcelona (col. Homenatges), vol. I, p. 169-181.
 • BORDONS, Glòria (2003). “«Els entra-i-surts del poeta»: un Brossa vivencial”. Madrid-Barcelona, El País, suplement Quadern (6 de març), p. 2.
 • BORDONS, Glòria (2004). “Miguel Hernández en la obra de Joan Brossa”, dins Sánchez Balaguer, Juan José – Esteve Ramírez, Francisco (eds.). Presente y futuro de Miguel Hernández. Orihuela: Fundación Cultural Miguel Hernández, p. 421-433.
 • BORDONS, Glòria (2005). “Un poema de Joan Brossa”. Santiago de Chile, Revista Chilena de Literatura núm. 66 (abril), p. 97-105.
 • BORDONS, Glòria (2007). “Joan Brossa: A la Poesía” a Sabadell-Nieto, Joana (coord.). Cien años de poesía. Bern: Peter Lang, p. 194-203.
 • BORDONS, Glòria (2007). “Una òpera inèdita de Mestres Quadreny i Brossa”. Barcelona, Els Marges núm. 82 (primavera), p. 77-80.
 • BORDONS, Glòria (2007). “Alcance y registros de la poética de Joan Brossa””. Catàleg de l’exposició Joan Brossa en las alturas y sin red. Toledo: Fundación Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha.
 • BORDONS, Glòria (2008). “Joan Brossa”. Programa de mà de l’espectacle Brossalobrossotdebrossat, de Carles Santos. Barcelona, Teatre Lliure.
 • BORDONS, Glòria (2008). “Marques de cultura catalana a l’obra literària de Joan Brossa”. Paris, Catalonia núm. 3, monogràfic “Representacions de la identitat catalana a en el món de les avantguardes” (març).
 • BORDONS, Glòria (2008). “El universo heterodoxo de Joan Brossa: las seis manos del destino”. Catàleg de l’exposició Bverso Brossa. Madrid: Instituto Cervantes (versions en sengles separates en alemany, txec i polonès). Reproduït en francès a Marseille, La cahier du refuge núm. 204 (octubre 2011), p. 15-19.
 • BORDONS, Glòria (2009). “Joan Brossa” dins Bou, Enric (dir.) Panorama crític de la literatura catalana. Segle XX, de la postguerra a l’actualitat. Barcelona: Ed. Vicens Vives, vol VI, p. 344-374.
 • BORDONS, Glòria (2010). “Reflexos de l’Antic Testament en l’obra de Joan Brossa”. Barcelona, Estudis de Llengua i Literatura catalanes núm. LX (Miscel·lània Joaquim Molas, 5), p. 250-271.
 • BORDONS, Glòria (2010). “Fer reviure unes flamarades exemplars” dins Brossa, Joan. Carrer de Joan Ponç. Barcelona: Edicions Poncianes, p. 15-54.
 • BORDONS, Glòria (2011). “Joan Brossa i els infinits etcèteres” dins Brossa. Joan Els etcèteres / Les etceteras (edicions simultànies en català i en francès). Marseille: cipM, s/p. Publicat en espanyol (traductor desconegut) a València, Canibaal núm. 2 (març de 2014), p. 42-44.
 • BORDONS, Glòria (2011). “El Dau al Set literari” dins DD. AA. Dau al Set: La segona avantguarda catalana. Barcelona: Fundació Lluís Carulla. p. 44-59.
 • BORDONS, Glòria (2012). “Les col·laboracions de Joan Brossa amb artistes: un nou gènere poètic?”. Barcelona, Els Marges núm. 97 (primavera), p. 56-79.
 • BORDONS, Glòria (2012). Estudi introductori a Brossa, Joan. Poesia escènica I: Al voltant de Dau al Set (primer volum de la reedició de l’obra d’aquest gènere. Tarragona: Arola Editors (col. Textos a part, 96).
 • BORDONS, Glòria (2012). Estudi introductori a Brossa, Joan. Poesia escènica II: Strip-tease i teatre irregular (1966-1967) (segon volum de la reedició de l’obra d’aquest gènere) Tarragona: Arola Editors / Publicacions URV (col. Textos a part, 100).
 • BORDONS, Glòria (2012). Estudi introductori a Brossa, Joan. Poesia escènica III: Mirades sobre l’amor i la vida (1956-1962) (tercer volum de la reedició de l’obra d’aquest gènere. Tarragona: Arola Editors (col. Textos a part, 101).
 • BORDONS, Glòria (2012). “Fora de l’umbracle o la revolució cultural de Brossa”. Estudi introductori a Brossa, Joan. Fora de l’umbracle. Tarragona: Arola Editors / Publicacions URV.
 • BORDONS, Glòria (2013). “Un gènere imprescindible”. Pròleg a Brossa, Joan. Prosa completa i textos esparsos. Barcelona: RBA La Magrana (col. Les ales esteses, 338).
 • BORDONS, Glòria (2014). “Los poemas visuales seriados de Joan Brossa (1971-1997)”. Milano, Tintas. Quaderni di letterature iberiche e iberoamericane, núm. extraordinari (març), p. 401-435.
 • BORDONS, Glòria (2014). “Joan Brossa, an Action Poet of the Stage”, dins Brossa, Joan. The least important things (traducció de Debora Antscherl). Los Angeles, CA: Double Ampersand Press, s/p.
 • BORDONS, Glòria – CAVALLI, Daniela (2012): “Mecanismes de percepció de la poesia visual: Brossa i Viladot, 1970”. Barcelona, Catalan Review, núm. 26, p. 85-106.
 • BORDONS, Glòria – GONZÁLEZ VALENZUELA, Sergio (2005). “Un encuentro poético entre dos mundos”. Catàleg de l’exposició Joan Brossa desde Barcelona al Nuevo Mundo. Barcelona: Institut Ramon Llull / Fundació Joan Brossa.
 • BORRÀS, M. Lluïsa (1969). “Frégoli revisado por Brossa y Tàpies”. Barcelona, Destino núm. 1676 (15 de novembre).
 • BORRÀS, M. Lluïsa (1970). “Poesía visual”. Barcelona, Destino núm. 1724 (17 d’octubre), p. 39.
 • BORRÀS, M. Lluïsa (1973). Presentació de Poems from the catalan. Barcelona, Galeria Dau al Set.
 • BORRÀS, M. Lluïsa (1980). “U no és ningú“. Barcelona, Canigó núm. 643 (2 de febrer).
 • BORRÀS, M. Lluïsa (1986). “Joan Brossa, el món de primera mà”. Catàleg de l’exposició Joan Brossa o les paraules són les coses. Barcelona: Fundació Joan Miró.
 • BORRÀS, M. Lluïsa (1986). “Brossa: poesía en todo y por doquier”. Barcelona, La Vanguardia, suplement Domingo (26 d’octubre).
 • BORRÀS, M. Lluïsa (1988). “Brossa, todo un lujo”. Barcelona, La Vanguardia (6 de setembre).
 • BORRÀS, M. Lluïsa (1989). “Brossa, la poesía y la idea”. Barcelona, La Vanguardia, suplement Libros (24 de novembre), p. 11.
 • BORRÀS, M. Lluïsa (1990). “Joan Brossa, poète de la parole et de l’image”. Catàleg de l’exposició Joan Brossa. Nîmes: Musée d’Art Moderne de Céret / Musée de Collioure / Fonds Peské. Reproduït en català a Barcelona, Ateneu Popular 9 barris núm. 3 (abril 1996), p. 3.
 • BORRÀS, M. Lluïsa (1996). “Cares d’una mateixa piràmide”. Catàleg de l’exposició Poemes de Joan Brossa. Poesia visual .Poemes objecte. Instal·lacions. València: Ajuntament de l’Alfàs del Pi / Ed. Pedra de Toc.
 • BORRÀS, M. Lluïsa (2001). “Tres Joans: Joan Brossa, Joan Prats i Joan Miró”. Catàleg de l’exposició Joan Brossa o la revolta poètica. Barcelona: Fundació Joan Brossa / Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya / Fundació Joan Miró.
 • BORRÀS, M. Lluïsa (2003). “Brossa i el seu temps”. Catàleg de l’exposició Joan Brossa i el seu temps. Barcelona: Fundació Vila Casas / Fundació Joan Brossa.
 • BORRELL, Joan (1990). “Le sourire sans chat du chat du Chester”. Catàleg de l’exposició Joan Brossa. Nîmes: Musée d’Art Moderne de Céret / Musée de Collioure / Fonds Peské.
 • BOSCH, Eulàlia (2003). “Poesia visual a internet”. Barcelona, Perspectiva escolar núm. 278 (octubre, monogràfic Poesia, repensar la quotidianitat), p. 42-48.
 • BOTELLA, Juan (2001). “Joan Brossa o la revuelta poética”. Madrid, Galeria Antiqvaria núm. 193 (abril), p. 66-67.
 • BOU, Enric (1987). “Joan Brossa” dins Riquer, M. de, Comas, A. i Molas, J. (eds.). Història de la literatura catalana. Barcelona: Ed. Ariel, vol X, p. 348-360.
 • BRADLEY, Kim (1994). “Joan Brossa at Virreina Palace”. New York, Art in America (setembre), p. 81-82.
 • BRAGADO, Juan Manuel (2008). “Elogio del caligrama”. Almendralejo, Per Abbat núm. 5 (febrer), p. 81-92.
 • BROCH, Àlex (1982). “Les sextines de Brossa”. Barcelona, Canigó núm. 75 (6 de març).
 • BROCH, Àlex (1987). “Brossa; l’altra veu del tu amorós”. Barcelona, Avui (24 de maig).
 • BUCI-GLUCKSMANN, Christine (1990). “Le théâtre des métamorphoses de Joan Brossa”. Catàleg de l’exposició Joan Brossa. Nîmes: Musée d’Art Moderne de Céret / Musée de Collioure / Fonds Peské. Article reproduït a Marseille, Le Cahier du Refuge núm. 25 (febrer 1993), p. 20-24. Reproduït també al catàleg Joan Brossa o la revolta poètica. Barcelona: Fundació Joan Brossa / Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya / Fundació Joan Miró (2001).
 • BUFILL, Juan (2001). “Un retrato del Brossa libertario y más auténtico”. Barcelona, La Vanguardia (2 de març).
 • BÜRGER, Peter (1996). “Una temptativa de llegir els objectes i les instal·lacions de Joan Brossa”. Catàleg de l’exposició Poemes de Joan Brossa. Poesia visual. Poemes objecte. Instal·lacions. València: Ajuntament de l’Alfàs del Pi i Ed. Pedra de Toc. Reproduït al catàleg de l’exposició Joan Brossa o la revolta poètica. Barcelona: Fundació Joan Brossa / Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya / Fundació Joan Miró.
 • BURGUET ARDIACA, Francesc (1982). “Descobrir el teatre de Brossa, sinistra quimera, el fantasma de la vida”. Barcelona, El Món (12 de novembre).