Vegeu també l’apartat Joan Brossa. Publicacions de Glòria Bordons sobre el poeta.

 • (1978): “Robert Saladrigas: Aquell gust agre de l’estel“. Barcelona, Els Marges núm. 12, p. 124-125.
 • (1981): Llorenç Villalonga: Julieta Récamier i altres contes (pròleg i edició). Barcelona: Edicions 62 (col. El Garbell, 3).
 • (1985): “Relació entre llengua i literatura” (amb Pilar Monné).Barcelona, Com núm. 8.
 • (1986): “Una proposta didàctica: la comparació del Comte Arnau i La tierra de Alvargonzález” (amb Anna Díaz-Plaja) (comunicació). III Jornades Expressió escrita “Redacció i escola“. Caixa de Barcelona (novembre).
 • (1986): “La poesia al cicle superior d’EGB” (amb M. Prats) (comunicació). III Jornades Expressió escrita “Redacció i escola“. Caixa de Barcelona (novembre).
 • (1991): “La literatura a la classe de llengua com a 2ª Llengua” (comunicació). Actes del Segon Simposi sobre l’ensenyament del català a no-catalanoparlants. Vic: Eumo Editorial.
 • (1991): “Taula rodona sobre literatura i creativitat”. Barcelona, Com núm. 24.
 • (1991): “Importancia de la literatura comparada en la formación de los profesores de Enseñanza Secundaria” (amb Anna Díaz-Plaja) (comunicació). Actas del I Congreso Nacional sobre modelos formativos del futuro profesor de Enseñanza Secundaria. Valladolid: Universidad de Valladolid.
 • (1993): “Les genres littéraires et les typologies textuelles. Stratégies pour faciliter l’apprentissage du texte écrit” (comunicació). Actes du XVe. Congrès International des linguistes. Québec: Les Presses de l’Université Laval.
 • (1993): “Els gèneres literaris i les tipologies textuals: lògiques comunes”. Barcelona, Com núm. 28.
 • (1993): “La literatura comparada: propuestas de trabajo” (amb Anna Díaz-Plaja) (comunicació). Actas del Simposio Didáctica de Lenguas y Culturas. La Coruña: Universidad de La Coruña.
 • (1993): Literatura comparada (català i castellà). Propostes de treball (amb Anna Díaz-Plaja). Barcelona: Editorial Empúries (col. Línia de suport, 4).
 • (1994): “La cultura a la classe de llengua: una mirada enrere o una aposta de futur”(ponència). Actes de les Jornades Llengua i Ensenyament de 1992. Vic: Eumo Editorial.
 • (1994): “Llengua i Literatura, un ensenyament indissociable” (ponència). Actes del Segon Simposi del Professorat de Valencià de l’Ensenyament Mitjà i de l’Educació Secundària Obligatòria. València: Generalitat Valenciana. Conselleria d’Educació i Ciència.
 • (1996): “Georges Jean: La poesía en la escuela“. Barcelona, Articles núm. 10, p. 28-36.
 • (1996): “L’amor: un exemple d’aplicació de l’enfocament temàtic a la Secundària” (amb Anna Díaz-Plaja) (comunicació). Actas del IV Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Barcelona: Universitat de Barcelona.
 • (1996): “L’especificitat de la literatura a partir del contrast entre textos literaris i no literaris”(comunicació). Actas del IV Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Universitat de Barcelona.
 • (1997): “Margarida Aritzeta: Diccionari de termes retòrics“. Barcelona, Articles, núm. 12, p. 125-126.
 • (1997): Fantasiant amor. Antologia sobre literatura amorosa de tots els temps i literatures (amb A. Díaz-Plaja). Barcelona: Edicions 62 (“col. El Cangur Plus, 250).
 • (1997): Mòdul El discurs literari de l’assignatura Llengua Catalana II de la Llicenciatura d’Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya. Barcelona: UOC.
 • (1998-1999): Coordinació dels mòduls Literatura Catalana Contemporània I i Literatura Catalana Contemporània II de la Llicenciatura de Filologia Catalana de la Universitat Oberta de Catalunya (setembre i febrer).
 • (2000): Coordinació de l’assignatura Avantguardes i literatura (assignatura optativa de 6 crèdits de la llicenciatura de Filologia Catalana de la Universitat Oberta de Catalunya) (setembre).
 • (2000): “Propuestas de relación intertextual” i “Secuencias”, dins Lecturas de Museo. Orientaciones sobre la recepción de relaciones entre la literatura y las artes (coord.: Antonio Mendoza). Barcelona: Universitat de Barcelona, Universidade de Santiago de Compostela.
 • Taller de dramatització” (Motos, T. et al.) Barcelona, Articles, núm. 29, pp. 122-123, gener, febrer, març 2003. Ed. Bromera, Alzira 2000.
 • (2002): “El reto de leer poesia” (amb Ferrer, J.; Naranjo, M.; Rins, S.) dins Hoyos, M. del C.;Gómez, R.; Molina, M.; Urbano, B., i Villoria , J. (eds.)El reto de la lectura en el s. XXI. Granada: Grupo Editorial Universitario, p. 243-253.
 • (2002): Poesia a l’escola (amb Artigues, A.). Palma de Mallorca: Edicions Cort, 2000. Ressenya a Barcelona, Articles, núm 28 (juliol, agost, setembre), p. 121-122.
 • (2002): “Taller de dramatització-teatre” (amb Motos,T.; Navarro,A; Palanca,X; Tejedo,F.). Barcelona, Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, núm. 29, p. 122-123..
 • (2003): “La literatura a la classe de llengua”.Barcelona, Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, núm. 31, p. 5-6.
 • (2004): Ensenyar literatura a secundària. La formació de lectors crítics, motivats i cultes (amb Díaz-Plaja, A. coords.). Barcelona: Ed. Graó.
 • (2004): “Una seqüència didàctica a partir d’un tema: la fascinació pel cos de la persona estimada” (amb Díaz-Plaja,A.). dins Bordons G. i Díaz-Plaja, A. (coords.) Ensenyar literatura a secundària. La formació de lectors crítics, motivats i cultes Barcelona: Ed. Graó, p. 95-111.
 • (2005): “Poesía en Internet: conocer, disfrutar y crear” (amb Costa, E., Manuel, J. i Rins, S.), dins Posglobalización: Las instituciones de Educación Superior ante la sociedad/Economía de conocimiento y el GATS“. Veracruz, México: Editori@les FESI, p. 354-361.
 • (2005): “Leer y escribir textos literarios para reflexionar sobre los conflictos del mundo” (amb Rins,S.), dins Luengo, M.R., de la Maya, G. i Gutiérrez, P. Cultura, Interculturalidad y Didáctica de la lengua y la literatura. Badajoz: Diputación de Badajoz, p. 153-157.
 • (2007): Antologia de lectures 3r. ESO (amb C. Arenas, D. Madrenas, L. Piñeiro, S. Rins i A. Santaeulària). Madrid: McGrawHill.
 • (2007): Antología de lecturas 1º ESO (amb C. Arenas, D. Madrenas, L. Piñeiro, S. Rins i A. Santaeulària). Madrid: McGrawHill.
 • (2007): Antología de lecturas 3º ESO (amb Carme A., D. Madrenas, L. Piñeiro, S. Rins i A. Santaeulària). Madrid: McGrawHill.
 • (2008): Bordons, G.; Costa, L.; Manuel, J.”viulapoesia.com, una web para cambiar actitudes hacia el género poético”, dins de Camps, A. i Milian, M. (coords.). Miradas y voces. Investigación sobre la educación lingüística y literaria en entornos plurilingües. Barcelona: Graó / Red de investigación LLERA, p. 143-157.
 • (2008): Antologia de lectures 2n ESO (amb C. Arenas, D. Madrenas, L. Piñeiro, S. Rins i A. Santaeulària). Madrid: McGrawHill.
 • (2008): Antologia de lectures 4t ESO (amb C. Arenas, D. Madrenas, L. Piñeiro, S. Rins i A. Santaeulària). Madrid: McGrawHill.
 • (2008): Antología de lecturas 2º ESO (amb C. Arenas, D. Madrenas, L. Piñeiro, S. Rins i A. Santaeulària). Madrid: McGrawHill.
 • (2008): Antología de lecturas 4º ESO (amb C. Arenas, D. Madrenas, L. Piñeiro, S. Rins i A. Santaeulària). Madrid: McGrawHill.
 • (2008): Pròleg a Alejandro Thorton. Poemas gráficos. Buenos Aires: Edita T, pp. 7-12.
 • (2009): Bordons, G. (coord.); Arenas, C.; Audí, M.; Brugliere, G.; Centelles, J.; Chanivet, M.; Costa, L.; Esteve, E.; F. Buñuel, A.; Ferrer, J.; Grau, M.; Madrenas, D.; Manuel, J.; Ribeiro, J. M. Poesia i Educació. D’internet a l’aula. Barcelona: Editorial Graó (Biblioteca Articles, 173).
 • (2009): Bordons, G. (coord.); Artigues, A.; Costa, L.; Ferrer, J.; Manuel, J. La poesia contemporània. Una eina per canviar actituds en els futurs mestres i per millorar la llengua. Barcelona: Editorial Graó (Premi Escola Normal de la Generalitat de reconeixement d’experiències innovadores en formació inicial del professorat).
 • (2010): Bordons, G. i F. Buñuel, A. “Una experiència poètica a les aules de primària“, dins: Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach (Ed.) Multilingüisme i pràctica educativa. VI Simposi: llengua, educació i immigració. Girona: Universitat de Girona, p. 155-162.
 • (2010): Audí, M. i Bordons, G. “Entre la poesia i l’art: intertextualitats i poesia visual“, dins: Creus, I., Puig, M. i Veny, J. R. (eds.) Actes del Quinzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Lleida, 2009. Volum II. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, p. 331-342.
 • (2011): Bordons, G. “Les analogies sensibles“. Pròleg a Prat, Toni, la diversió de la paradoxa... Badalona: associació cultural de poesia pont del petroli (la puça del petroli, 16). Publicat en espanyol (traductor desconegut) a Prat, Toni. troballes… Navarrés: Babilonia (Pliegos de la visión, 52), gener de 2014.
 • (2011): Bordons, G. “El Dau al Set literari“, dins DD.AA. Dau al Set. La segona avantguarda catalana. Barcelona: Fundació Lluís Carulla, (Nadala 2011, any XLV) p. 44-59.
 • (2012): Bordons, G. “La literatura catalana al batxillerat i a la universitat: www.viulapoesia.com, una manera d’enfocar la poesia”, dins DD. AA. Literatura, territori i identitat. Girona, Espais Escrits / Curbet Edicions, p. 375-386.
 • (2013): Bordons, G. i Ferrer J. “Poesia catalana contemporània, territori i educació”. Barcelona, Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura núm. 60 (juliol-setembre), p. 99-110.
 • (2016): Bordons, G. “Poesía experimental catalana: reflexiones sobre experimentalidad, aprendizaje y emoción”. Estudios λambda. Teoría y práctica de la didáctica en lengua y literatura, 2016 (febrer), vol. 1, núm. 1, p. 1-25.
 • (2016): Bordons, G. “La poesia, fanal de l’educació“. Temps d’educació, núm. 50, p. 11-30. 
 • (2016): Bordons, G. “Poesía contemporánea en el aula: experimentalidad, multimodalidad e interdisciplinariedad como formas de reflexión, creación y emoción”. Edetania2016, núm. 49, p. 45-60. 
 • (2017): Bordons, G. “De la recepció de la poesia experimental: des de la visibilitat dels arxius a les respostes de mestres, alumnes i creadors”. Dins: Audí, M.; Bordons, G.; Costa, L.; Figueras, E.; Redondo, M. (eds.). De poesia. Arxius, poètiques, recepcions. Barcelona: Publicacions i Edicions UB, 2017, p. 211-222. 
 • (2019): Audí, M.; Bordons, G.; Costa, L. (eds.)Poesia experimental: poètiques, crítica i recepció. Paris, Éditions Hispaniques, coll. Littérature, 2019. 280 pàgs.
 • (2019): Bordons, G.; Costa, L.; Torrents, J. (eds.) Arxius de poesia experimental. Perspectives de futur. Edicions de la Universitat de Barcelona, Barcelona, 2019, 89 pàgs. 
 • (2019): Bordons, G.; Prats, M. “La poesia a primària en el segle XXI”. Guix. Elements d’Acció Educativa, 2019, núm. 454, p. 14-19 (en castellà a Aula de Innovación educativa, núm. 281, p. 12-17).