Darrera actualització: 28 de gener de 2014

Llibres o quaderns monogràfics (en ambdós casos amb els títols en negreta) i tota mena d’obres literàries aparegudes en qualsevol tipus de publicació, en llengua diversa de la catalana. La relació no és exhaustiva pel que fa a obres editades en catàlegs d’exposicions col·lectives, en antologies també col·lectives o en publicacions disperses, ni tampoc als freqüents manlleus no autoritzats.

 • (1951): “Calle sin ningún mérito arqueológico” (poesia literària, pertanyent al llibre Des d’un got d’aigua fins al petroli), en espanyol (traducció de Rafael Santos Torroella). Santander, La isla de los ratones núm. 13, p. 222.
 • (1951): “Oficio y sierpe del estraperlista” (poesia literària, pertanyent al llibre Des d’un got d’aigua fins al petroli), en espanyol (traducció de Mercedes de la Aldea). Barcelona-Terrassa, La Calandria (Ave de Poesía) núm. 7 (juliol-agost), p. 5.
 • (1957): “Karneval” (poesia literària, pertanyent a Romancets del Dragolí), en suec (traducció de Lasse Söderberg). Stockholm, Upptakt núm. 3.
 • (1960): “Enumeració en sospirar / Enumeración en suspiros” (poesia literària, pertanyent al llibre Sonets de Caruixa; amb un dibuix d’Antoni Tàpies), en català i en espanyol (traducció no signada –probable de Pere Gimferrer- però autoritzada per l’autor). Madrid-Palma de Mallorca, Papeles de Son Armadans núm. LVII, separata (desembre).
 • (1962): Der wilde Kopf (poesia escènica), en alemany (traducció de José Luís de Sàled i Bert Raingässer). Köln-Marienburg: Verlag Kiepenheuer & Witsch.
 • (1963): Joan Brossa gjorde mig (poesia literària, fragments del llibre), en suec (traducció de Lasse Söderberg): Stockholm: Ed. de Lasse Söderberg.
 • (1965): Poemes civils (poesia literària, fragments del llibre), en anglès (traducció de Pilar Rotella i R. G. Stern). Chicago IL, Chicago Review, 17, núm. 4.
 • (1965): Foc al càntir / Fuego en el cántaro (guió cinematogràfic de 1948), en català i en espanyol (traducció de Pere Gimferrer). Madrid-Palma de Mallorca, Papeles de Son Armadans núm. CIX, separata (abril).
 • (1965): “Jeroglíficos”, “Subir la espalda…”, “Poema”, “Poema con fondo negro”, “Estos versos…” i “Beso a un buey” (poesia literària, pertanyents al llibre Poemes civils; amb introducció de Marcos Ricardo Barnatán), en espanyol (traducció de Manuel Viola). Buenos Aires, Diagonal Cero. Revista trimestral argentina núm. 15-16 (juliol-desembre), p. 5-8.
 • (1966): Ten Accio-Spectacles (poesia escènica), en anglès (traducció d’Alain Arias-Misson). Chicago IL, Chicago Review, 18, núms. 3 i 4, p. 78-82.
 • (1967): Poesie civili (poesia literària, fragments del llibre Poemes civils), en italià (traducció d’Adriano Spatola). Milano, Malebolge núm. 1.
 • (1968): Teatro (poesia escènica; inclou Oro y SalEl Gancho i Novela), en espanyol (traducció de Pere Gimferrer). Madrid: Ed. Cuadernos para el Diálogo.
 • (1968): Estación de Calinopia (poesia escènica), en espanyol (traducció de Pere Gimferrer). Madrid-Palma de Mallorca, Papeles de Son Armadans núm. CXLVI, separata (maig).
 • (1968): Pim-pam-pum ou la pyramide de pommesAction Spectacle, Farce, Le calendrier i Hommage au Vietcong (poesia escènica; monòleg de transformació, accions espectacle i strip-tease), en francès (traducció d’Alain Arias-Misson). Bruxelles, L’VII núm. 33 (setembre).
 • (1969): Quatre accions-espectacle (poesia escènica; inclou Acció espectacle, Dafnis i Cloe, Sí i El gibrell / Acción espectáculo, Dafnis y Cloe, Sí i El barreño), en català i en espanyol (traducció de Pere Gimferrer). Barcelona: Picazo (col. La Esquina).
 • (1969): Quadern de poemes (poesia literària, poesia visual i disseny del llibre, amb el títol dibuixat per Antoni Tàpies), en francès (traducció d’Anne-Marie Comert). Barcelona: Ed. Ariel (col. Els llibres de les Quatre Estacions).
 • (1970): “En avant!”, “Défaite” i “Jardin ecrasé à la bouche” (poesia literària, pertanyents al llibre El saltamartí Avanç i escampall, respect.), en francès (traductor desconegut). Bruxelles, Le Journal des poètes, any 40è, núm. 8, p. 15-16.
 • (1970): Nocturnàlia” i “Pàtria equivocada” (poesia literària, pertanyents al llibre Catalunya i selva), en txec (traducció de Jan Schejbal). Praha, Svetova Literatura núm. XVI/4.
 • (1970): “Aquests versos resten escrits…” (poesia literària, pertanyent al llibre Poemes civils), en francès (traducció no signada, presumiblement de Mathilde Bensoussan). Paris, Le Monde (11 d’abril), suplement literari, p. V.
 • (1970): “Poème floral”, “Poisson de cire” i “Mot à l’envers” (poesia literària, pertanyents al llibre Poemes civils; amb gravats d’Antoni Tàpies), en francès i en anglès (Traduccions de J. L. Soderberg y Edgard Lucie Smith, respect.). Paris, Paroles peintes núm. IV (hivern).
 • (1971): “Prosa per a Will Faber”, en català i en espanyol (traducció d’AFK -Andreas Faber Kaiser?-). Madrid-Palma de Mallorca, Papeles de Son Armadans núm. CLXXXII (maig), p. 200-210.
 • (1971): “Tríptic hegelià a Antoni Tàpies / Homenaje literario a Antoni Tàpies” (poesia literària), en català i en espanyol (traducció de Pere Gimferrer). Madrid-Palma de Mallorca, Papeles de Son Armadans núm. CLXXXVII, separata (octubre).
 • (1971): “Oracle sobre Antoni Tàpies” (prosa), en espanyol, en anglès, en francès i en alemany (traduccions de Pere Gimferrer, Alain Arias-Misson, Jordi Sarsanedas i Christina Bechtold, respect.) a Vicens, Francesc et aliiAntoni Tàpies o “l’escarnidor de diademes”. Barcelona: La Polígrafa, S.A.
 • (1972): El poeta presenta quinze pantomimes / El poeta presenta quince pantomimas (poesia literària), en català i en espanyol (traducció d’Andrés Sánchez Robayna). Las Palmas de Gran Canaria, Fablas núm. 30-31 (maig-juny).
 • (1972): Poems from Catalonia: “Elegy for the Dragon”, “No Cup in my Hands”, “Dawn Pink”, “The Open Throat” i “Catalonia 1954 (poesia literària, pertanyents als llibres Des d’un got d’aigua fins al petroli i Malviatge!), en anglès (traducció de John Butt, amb un article introductori). London, Index on Censorship 1, núm. 2 (estiu) p. 161-165.
 • (1972): “Poema” (poesia literària), en hongarès (traducció de Géza Képes). Budapest, Nagyvilág núm. 1177 (agost).
 • (1972): Nocturns encontres i Esquerdes, parracs, enderrocs esberlant la figura / Nocturnos encuentros y Grietas, harapos y derribos resquebrajando la figura (poesia escènica), en català i en espanyol (traducció de Juan Germán Schroeder). Madrid, Yorick núm. 54 (setembre-octubre).
 • (1972): “Sonet del càntir / Soneto del cántaro” (poesia literària), en català i en espanyol (traducció de Pere Gimferrer). Madrid-Palma de Mallorca, Papeles de Son Armadans núm. CC, separata (novembre).
 • (1973): Poems from the Catalan (poesia literària), en anglès (traducció d’Arthur Terry). Barcelona: Ed. La Polígrafa.
 • (1973): Me hizo Joan Brossa (poesia literària), en espanyol (traducció d’Andrés Sánchez Robayna). Las Palmas de Gran Canaria: El Museo Canario (Sabaei, 1).
 • (1973): “Elegia al Che” (poesia visual), en polonès (traducció de Jakub Zdzislaw Lichanski). Warszawa, Poezja núm. 87 (febrer), p. 106.
 • 1973): “Oda a Joan Miró” (prosa, introducció al llibre homònim), en espanyol, català, francès anglès (traductors desconeguts). Catàleg de l’exposició Oda a Joan Miró. Madrid, Galería Juana Mordó.
 • (1973): “Prosa para Will Faber” (prosa), en espanyol (traducció d’AFK -Andreas Faber Kaiser?-), dins Beneyto, Antonio (ed.) Manifiesto español o antología de narradores. Barcelona: Marte.
 • (1973): “Contra l’ordre excessiu” (prosa) en català, en espanyol i en anglès (traduccions de Pere Gimferrrer i Kenneth Lyons), respect.). Catàleg de l’exposició Robert Llimós. Madrid, Galeria Vandrés (gener-març). Text reproduït, només en català, a Anafil (1987).
 • (1973): “Aquests versos resten escrits…” (poesia literària), en hongarès (traducció de Géza Képes). Budapest, Fordított Világ, Magvetö.
 • (1974): “Pjesma” (poesia literària, pertanyent al llibre Poemes civils), en serbocroat (traducció de Tomko Maroevic). Sarajevo, Odjek núm. 3 (15 de febrer), p. 28.
 • (1974): “Dichtung. Die erste Stimmabgabe brachte nachstehendes Resultat… “, “Pfau” i “Theater” (poesia literària, pertanyents als llibres Els ulls i les orelles del poeta, i El saltamartí, respect), en alemany (traducció de Johannes Hösle i Antoni Pous). München, Akzente núm. 4 (agost), p. 301-302.
 • (1974): “Interrupció” (poesia literària), en català i en espanyol (traducció d’Andrés Sánchez Robayna). Las Palmas de Gran Canaria, Fablas núm. 52-61 (març-desembre), p. 10-11.
 • (1975): Novela (edició facsímil del llibre d’artista de Brossa / Tàpies de 1965, acompanyada d’una separata amb els textos en espanyol, traducció de Jordi Rams). Barcelona: Ed. del Mall.
 • (1975): “Elegia a Xile / Elegía a Chile” (poesia literària, fragments del poema homònim) en català i en espanyol (traducció de Josep Elias), a DD.AA.: Xile al cor. Homenatge a Pablo Neruda. Barcelona: Ed. 62.
 • (1976): Museo Miró (poesia escènica), en espanyol (traducció de Pere Gimferrer). Barcelona, Literradura núms. 4-5 (abril-maig).
 • (1976): “Prosa per a Wifredo Lam” (prosa), en català, espanyolanglès francès (traduccions de Pere Gimferrer, Kenneth Lyons i Robert Marrats, respect.), a Gasch, Sebastià (ed.). Wifredo Lam a París. Barcelona: Ed. La Polígrafa, p. 165-171, 173-177, 179-183 i 185-189. (text mutilat a instàncies del destinatari; reproduït íntegrament a Anafil, 1987).
 • (1976): “Por los jardines / Pels jardins”, “Oda pascual / Oda pasqual” i “Despedida / Comiat” (poesia literària, pertanyents als llibres Fogall de sonets i Vint-i-una odes, uns goigs, una dansa i un sonet, respect.), en espanyol (traducció de José Corredor-Matheos) i en català, a Castellet, J. M. – Molas, J. (eds.). Ocho siglos de poesía catalana. Madrid: Alianza Ed., p. 524-529 (segona edició; a la primera -de 1969- no hi consten).
 • (1977): “Ode a Louis Amstrong” (poesia literària, pertanyent al llibre Sortija), en italià (traducció de Giuseppe Grilli i Anna Maria Saludes Amat). Roma, Carte Segrete. Revista trimestrale di lettere e arti núm. 36 (abril-juny).
 • (1977): “El sol llegará a asar los musgos regados” (prosa), en espanyol (traducció d’Andrés Sánchez Robayna). Catàleg de l’exposició d’Enrique Tábara Persistencia de una imagen. Quito, Museo del Banco Central del Ecuador. L’original català va ser publicat més tard a Anafil (1987).
 • (1978): “Contra l’amor…” (poesia literària), en català i en neerlandès (traducció de Bob de Nijs) a DD. AA.: Een Morgeland, een Avondland. 14 Vlaamse & 14 Catalaanse dichters / 14 Poetes Catalans i 14 Poetes Flamencs. Terra de Llevant, Terra de Ponent. Brussel: Flemish PEN Centre, p. 50-53.
 • (1978): “Sextina a Joan Miró” (poesia literària, pertanyent a Tercer llibre de sextines), en català i en espanyol (traducció de Juan Ramon Masoliver). Barcelona, La Vanguardia (16 d’abril).
 • (1978): “Sextine à Joan Miró” (poesia literària, pertanyent a Tercer llibre de sextines), en francès (tradució de Pierre Lartigue i Maurice Molho). Paris, L’Humanité (20 d’abril).
 • (1978): “Kreuzworträtsel”, “Blumengedicht”, “Landschaft” i “Gedicht” (poesia literària, pertanyents als llibres LlumeneradaPoemes civils i El saltamartí, respect.), en alemany (traducció de Rainer Chrapkowski). Heidelberg/Berlin, ParkZeitschrift für neue Literatur núm. 7 (setembre), p. 26-29.
 • (1978): “Mots encreuats / Kreuzwörträtsel”, “Poema floral / Blumengedicht”, “Paisatge / Landschaft” i”Poema. Una papallona… / Gedicht. Ein Schmetterling…” (poesia literària, pertanyents als llibres Llumenerada, Poemes civilsEl saltamartí i El cigne i l’oc) en català i en alemany (traducció de Rainer Chrapkowski), dins Steinwachs, Ginka (ed.). Katalanische Kunst des 20. Jahrhunderts – Art i modernitat als Països Catalans. Berlin: Staatliche Kunsthalle, p. 26-29.
 • (1978): Diversos poemes literaris, en anglès (traducció de David H. Rosenthal), a Four Postwar Catalan Poets. Minneapolis MN, Cross-Cultural Review núm. 1.
 • (1978): Cuatro sextinas inéditas de J.B.: “Sextina de carnestoltes”, “Solstici 77”, “Cançó sextina” i “Higròmetre” (poesia literària, pertanyents al llibre Vint-i-set sextines i un sonet), en català i en espanyol (traducció de P. L. Ugalde). Madrid, Hora de Poesía núm. 1.
 • (1978): “Phäsen” i Vierte Schauspiel-Aktion (prosa i poesia escènica, pertanyents als llibres Vivàrium i Postteatre, respect.), en alemany (traducció de Rainer Chrapkowski). Berlin, Erster Heft (novembre), p. 3-7.
 • (1979): Joan Brossa: “Postteatre” (poesia escènica), en alemany (traducció de Rainer Chrapkowski). Seelze, Theater heute núm. 2 (febrer), p. 2-3.
 • (1979): “The Kiss”, “Pastoral”, “Poem of Black Background”, “Time”, “Note”, “Small Apotheosis” i “A Mailman Carrying the Village Correspondence” (poesia literària, pertanyents als llibres Poemes CivilsEl saltamartíEls ulls i les orelles del poeta i Un i no dos, respect.), en anglès (traducció de David H. Rosenthal), a DD. AA. Modern Catalan Poetry: An Anthology. Saint Paul MN: New Rivers Press.
 • (1979): “En mann som dør”, “Krigen”, “Det går forbi en arbeider” i “En mann nyser” (poesia literària, pertanyents al llibre Em va fer Joan Brossa), en suec (traducció de Hans Th. Möller). Göteborg, Paletten núm. 3, p. 169.
 • (1979): “Dizalo” (poesia literària, pertanyent al llibre Em va fer Joan Brossa), en serbocroat (traducció de Tonko Maroevic). Zagreb, 15dana vol. 22 núm. 4-5, p. 38.
 • (1979): Joan Brossa: 38 poemas, en espanyol (traducció de José Carlos Rosales) i català. València, Perdura. Literaturas-lenguajes núm. 15 (hivern), p. 60-98.
 • (1980): Strip-Tease & Teatro irregular (poesia escènica), en espanyol (traducció de Joan Manuel Gisbert). Madrid, Pipirijaina núm. 12 (col. Textos) (gener-febrer).
 • (1980): “Oráculo sobre Antoni Tàpies” (prosa), en espanyol (traducció de Pere Gimferrer, no signada). Catàleg de l’exposició Antoni Tàpies, exposición retrospectiva. Madrid, Museo Español de Arte Contemporáneo.
 • (1980): Dos poemes (poesia literària), en serbocroat (traducció de Tonko Maroevic), dins Solian, Antun (ed.) Antologija moderne poezije zapadnog kruga. Zagreb: Skolska knjiga.
 • (1981): Selecció de poemes del llibre Askatasuna (poesia literària), en espanyol (traducció i introducció d’Albert Tugues). Madrid, Hora de poesía núm. 15 (maig-juny).
 • (1981): “Kalv utklädd till tiger”, “Framåt!”, “Hästarna”, “En man nyser”, “Kriget”, “Promenad”, “En arbatare går förbi”, “Dikt att uppföra”, “Dikt med svart bakgrund”, “Dialog för att skämta med censuren” “Oxen” “På himlavalvet…”, “För att vinna…”, “Varför inträffar…” i “Storm” (poesia literària, pertanyent als llibres Em va fer Joan BrossaPoemes civils i Els ulls i les orelles del poeta, i poesia visual, pertanent al Septet visual), en suec (traducció i introducció de Lasse Söderberg). Malmö, Tärningskastet núm. 7, p. 21 i 23-28.
 • (1981): Pròleg (prosa), en espanyol (traducció de Pere Gimferrer), per a l’edició facsímil del llibre de Minguet, Pablo: Juegos de manos o el arte de hacer diabluras (de 1864). Barcelona: Ed. Alta Fulla.
 • (1981): La barba de cordills o Les olles a l’escut / La barba de cordeles o Las ollas al escudo (poesia escènica), en català i en espanyol (traducció de Francisco Porras), a Titelles: teatro popular. Madrid: Editora Nacional (col. Biblioteca de Visionarios, Heterodoxos y Marginados, 2a serie, 16), p. 9.
 • (1981): “Ein Mann niest”, “Zahninterhalt”, “Kiki” (poesía literària -pertanyents al llibre Em va fer Joan Brossa-, més quatre poemes visuals, la fotografia d’un poema objecte i una nota biogràfica), en alemany (traducció de Cristina Fernández Reumann), dins Boso, Felipe – Bada, Eduardo (eds.). Ein Schiff aus Wasser. Spanische Literatur von heute. Köln: Kiepenheuer & Witsch, p. 421-428.
 • (1981): “Steak frites”, “Dès dehors jusqu’au fond” i “En suivant un chemin” (poesia literària), en català i en francès (traductor desconegut). Catàleg de l’exposició d’Antoni Taulé Laboratoire de lumière. Paris, Cesare Rancilio.
 • (1982): “Diálogo solar entre Josep Maria Mestres Quadreny y Joan Brossa” (prosa), en català i en espanyol (traducció de Rosa Ma. Malet). Madrid, Ritmo núm. 518 (gener).
 • (1982): Diversos poemes (poesia literària), en català i en espanyol (traducció d’Albert Tugues). Madrid, Hora de Poesía núm. 21-22.
 • (1982): Pròleg (prosa), en espanyol (traducció de Pere Gimferrer), per a l’edició facsímil del llibre de Partagàs, Joaquín: El prestidigitador Optimus o Magia Espectral (de 1900). Barcelona: Ed. Alta Fulla.
 • (1983): Fragments de teatre irregular i un strip-tease (poesia escènica), en polonès (traducció d’Ursula Aszyk) a “Przedstawiamo Joana Brosse”. Warszava, Dialog núm. 314/7.
 • (1983): Cavall al fons / Un caballo al fondo (poesia escènica), en català i en espanyol (traducció de Joan Manuel Gisbert). Madrid, Pipirijaina núm. 24 (col. Textos) (gener-febrer).
 • (1983): “Presentación mágica” (prosa), en espanyol (traducció de Pere Gimferrer), text per al programa de mà d’un espectacle de ventriloquia de Selvin, Barcelona (març).
 • (1983): “Escriviu… / Escribís” (poesia literària, pertanyent al llibre Poemes públics), en català i en espanyol (traductor desconegut). Oviedo, Los cuadernos del norte any 4, núm. 18 (monogràfic Joan Miró), p. 31.
 • (1983): “Sextina conceptual”, “Sextina”, “Sextina a pluja batent”, “Sextina de la vida enlaire o l’apotecari coix”, “Cara per cara amb boscos plens de brossa” i “Sextina a Joan Miró” (poesia literària, pertanyents als llibres Sextines 76Vint-i-set sextines i un sonet i Tercer llibre de sextines), en francès (traducció de Pierre Lartigue i Montserrat Prudon). Paris, Po&sie núm. 24, p. 24-36.
 • (1983): Poemas de Joan Brossa (poesia literària), en espanyol (traducció de José Corredor-Matheos), a Antología esencial de la poesía catalana contemporánea. Madrid: Ed. Espasa-Calpe (col. Austral).
 • (1983): “Till Joan Miró” (poesia literària, pertanyent al llibre El clavell i el martell), en suec (traducció de Lasse Söderberg), a Folkets Miró, an artist for the people. Kristianstad, Kalejdoskop núm. 1, p. 10.
 • (1983): “Solsticio de invierno, nada más” (prosa), en espanyol (traducció d’Andreu Rossinyol). Madrid, El País (18 de desembre).
 • (1984): Poëzie (poesia literària), en neerlandès (traducció de Madelon Zuyderhoff). Amsterdam, Avenue Reizen .
 • (1984): “El jardí de la reina”, “Tira avall” i “M’estava ajaçat” (poesia literària), en neerlandès (traducció de Madelon Zuyderhoff). Amsterdam, Honderd dichters uit vijftien jaar. Poetry International 1970-1984, Manteau.
 • (1984): “Sextina a Joan Miró” (poesia literària), en espanyol (traducció de Juan Ramón Masoliver). La Laguna, Syntaxis núm. 4 (hivern).
 • (1984): “Firmes per…” (poesia literària), en català i en espanyol (traducció d’Albert Tugues). Madrid, Hora de Poesía núm. 32.
 • (1985): “Poema” (poesia literària, pertanyent al llibre Poemes civils), en espanyol (traducció d’Andrés Sánchez Robayna i Mireia Mur)i en català. Madrid, Amen núm. 8 (gener), p.16.
 • (1985): “Cançó sextina (Al mestre Morera)” (poesia literària, pertanyent al llibre Vint-i-set sextines i un sonet), en francès (traducció de Pierre Lartigue i Montserrat Prudon). Paris, Action Poétique núm. 99 (març), p. 83-84.
 • (1985): Poemas de Joan Brossa (antología) (poesia literària), en espanyol (traducció d’Andrés Sánchez Robayna i Mireia Mur). Madrid: Ed. Libertarias.
 • (1985): “En el gabinete del doctor Caligari” (prosa), en espanyol (traducció de Núria Font i Ferré), a Batlle Caminal, Jordi et aliiTerrores Íntimos. Sitges: Festival Internacional de Cinema Fantàstic i de Terror.
 • (1985): “Poema visual en tres tiempos” (prosa), en espanyol (traductor desconegut). Barcelona, On Diseño núm. 60 (sense datar) p. 26-29.
 • (1985): “Oda sextina a uns catalans intrèpids, perquè la diguin al cim de l’Everest” (poesia literària), en català, en anglès i en italià (traductors desconeguts). Barcelona, Barcelona, Marca registrada núm. 3.
 • (1986): “This poem came to me…”, Irresistible force…”, “This scene is…”, “During the third act…” Today I’ve come to understand…”, “Roses, carnations…”, The poet writes a poem…”, “The mountain is high…”, “On reading the text…”, “Corrected Perspective”, “Hamlet” “Sack of bllod”, “The people dont’ realize”, “Revolutionary artist” i “Joana”  (poesia literària, pertanyents als llibres Askatasuna Ot), en anglès (traducció de Gregory Rabassa). New York, Translation: The Journal of Literary Translation núm. 16 (primavera), p. 23-29.
 • (1986): “Preludi”, “El temps”, “Escolteu…”, “Història”, “Poesia”, “Viatge”, “Interluni”, “Endavant!”, “Coral”, “Segon principi”, “Ús” i “Nus” (poesia literària i visual, pertanyents als llibres El saltamartí, CappareManeres Askatasuna), en espanyol (traducció d’Albert Tugues) i en català. Barcelona, Asimetría núm. 1 (1r semestre), p. 23-38.
 • (1986). “Oda sextina a uns catalans intrèpids, perquè la diguin al cim de l’Everest” (poesia literària), en català i en espanyol (traducció de Jos™ Corredor-Matheos). Calendari “Hem fet el cim”, Caixa de Barcelona.
 • (1986). “Seborrea”, “Nostalgia/Nostàlgia”, “Cuerpos/Cossos”, “Preludio/Preludi”, “El tiempo/El temps” i “Peluca/Perruca” (poesia literària, pertanyents als llibres El saltamartí i Calcomanies), en espanyol (traducció de Carlos Vitale) i en català. Buenos Aires, Empresa Poética. Para la Investigacion y la Difusión de la Poesia, any 3, núm. 4 (gener-juny), p. 44-49.
 • (1986): “Poemas de Joan Brossa” (poesia literària i visual), en espanyol (traducció de Carlos Vitale) i català. Cuenca, Cuadernos de poesía. Menú (estiu).
 • (1986): “Text per a uns habituals de l’inhabitual” (prosa) en català, en espanyol i en anglès (traductors desconeguts), text per al programa de mà de l’espectacle del grup “Bufons”.
 • (1986): “A Eduardo Chillida” (poesia literària), en català i en euskera (traducció de Bernardo Artxaga), text per al catàleg de l’exposició d’Eduardo Chillida. Barcelona, Galeria Joan Prats (febrer-març).
 • (1987): “Surt un home / Ein Mann tritt auf”, Escamoteig franquista de cinc poemes / Frankistisches Verschwindenlassen von fünf Gedichten”, “Llista d’efectes / Aufschlüsselung der Zauberutensilien”, “El papalló… / Nicht wird der Schmetterling”, “És cert… / Es ist wahr…”, “Sonet a Jordi Carbonell / Sonett für Jordi Carbonell” i “Mots / Worte” (poesia literària, pertanyents als llibres En va fer Joan BrossaPoemes civilsEl saltamartí, Antologia de poemes de revolta Sonets del vaitot) i “Elegia al Che” (poesia visual, pertanyent a Septet Visual), en català i en alemany (traduccions de Tilbert Dídac Stegmann i Uwe Grüning), a Ein Spiel von SpiegelnKatalanische Lyrik des 20 Jahrhunderts. Leipzig: Reclam, p. 131-139 i 145.
 • (1987): “Dikter” (poesia literària), en suec (traducció d’Arne Lundgren i Lluís Solanes), a Tio Katalanska Poeter. Göteborg: Fabians Förlag.
 • (1987): Poesie & Visuali (poesia literària i poesia visual), en italià (traducció de Carlos Vitale). Torino: Tam Tam 52 B.
 • (1987): “Text, a mig camí entre el comentari verídic i la invenció poètica, per al jove fotògraf vigatà Manel Esclusa” (prosa), en sengles versions en català i en espanyol (traducció d’Enrique Badosa). Barcelona, Barcelona, metrópolis mediterránea núm. 3 (març). La versió catalana de la revista (p. 158) conté una traducció a l’anglès només del text en prosa (atribuïble segons els preliminars a Alicia Molina, Josep Barjuan o Martín Perazo) amb el títol “The text, halfway betwenn factual commentary and poetic invention”.
 • (1987): “On l’autor es lamenta de no haver sabut conservar un afecte / Où l’auteur se lamente de n’avoir pas su conserver un tendre amour” (poesia literària, més un poema visual amb una dedicatòria autògrafa de l’autor a la revista), en català i en francès (traducció de Montserrat Prudon). Neuilly, Les cahiers de Pandora núm. 13 (març), p. 23-25.
 • (1987): “A Eduardo Chillida” (poesia literària), en espanyol (traducció no signada, probable de Carlos Vitale). Madrid, Guadalimar núm. 91 (març-abril).
 • (1987): “Prosa a modo de comentario crítico” (prosa), en espanyol (traducció d’Andrés Sánchez Robayna). Madrid, Diario 16 (26 de setembre).
 • (1987): “Dizalo”, “Jedna crta…”, Cvtna pjesma” i “Pjesma” (poesia literària, pertanyent als llibres Em va fer Joan Brossa i Poemes civils), en serbocroat (traducció de Tonko Marosevic), a Bikova koza. Mala antologija katalanskog modernog pjesnistva. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, p. 79-82.
 • (1988): Látigo de cien colas (prosa, amb dibuixos de Fernando Krahn), en espanyol (traductor desconegut) Barcelona: Ed. Destino.
 • (1988): Diversos poemes literaris a Joan Brossa, Werke 1951-1988, en alemany (traducció de Til Stegmann). München: Mosel und Tschechow Galerie und Verlag.
 • (1988): “Cançó sextina”, “Viatge” i “Glorieta” (poesia literària, més dos poemes objecte), en català i en francès (traducció de Pierre Lartigue) a Antología poética / Anthologie poétique. Cultures hispaniques et culture française. Paris: Noesis / Unesco.
 • (1988): “La litfo” (poesia literària, pertanyent al llibre Em va fer Joan Brossa), en esperanto (traducció de Gabriel Mora i Arana). Milano, Literatura Foiro núm. 141 (agost).
 • (1988): Barcelona (prosa, amb fotografies de Malba Levick), en anglès (traducció de D. Sam Abrahms). Barcelona: La Polígrafa.
 • (1988): Dos poemes (poesia literària), en català, en espanyol i en francès (traductors desconeguts). Catàleg de l’exposició Lerín 1953-1988. Barcelona, Sala Gaspar (març-abril).
 • (1989): “Macizo de flores para el monumento a Xavier Fàbregas” (prosa), en espanyol (traducció de Carlos Vitale). Madrid, Primer acto. Cuadernos de investigación teatral núm. 231, segona època (abril), p. 110-111.
 • (1989): Alfabetet mellan ögonbrynen (poesia literària, antologia), en suec (traducció de Lasse Söderberg). Lund: Bakhåll.
 • (1989) Un poema literari i diversos poemes visuals, en suec (traducció de Lasse Söderberg), a Poeterna Själva, Förhandstips för Tjuvtittare. Lund: Trick Novapress. Publicat en ocasió de la Poesidagarna de Malmö (maig).
 • (1989): Me hizo Joan Brossa (poesia literària), en espanyol (traducció de José Batlló) i en català. Barcelona: Ed. Lumen.
 • (1989): “6 poemas” (poesia quotidiana), en espanyol (traducció de Salvador López Becerra). Málaga, Torre de las Palomas. Páginas para el verso y la prosa núm. 2 (estiu).
 • (1989): “Ihr schreibt in Mitte eines Feldes…” (poesia literària, pertanyent el llibre Poemes públics), en alemany (traducció de Michael Stoeber), dins Haenlein, Carl (ed.). Joan Miró, Arbeiten auf Papier 1901-1977. Hannover: Kestner Gesellschaft, p. 63.
 • (1990): “Excusas” (prosa), en espanyol (traducció de Carlos Vitale), text per al programa de mà d’un concert d’Iniciatives Musicals en homenatge a Josep Cercós. Barcelona, Palau de la Música Catalana (11 de gener).
 • (1990): Poemes civils / Poemas civiles (poesia literària), en català i en espanyol (traducció i pròleg de José Batlló). Madrid: Visor (col. Visor de Poesía, 248).
 • (1990): Poemas urbanos (poesia literària i poesia visual), en espanyol (Selecció, traducció i nota de Carlos Vitale). Cuenca: Cuadernos de Poesía (col. Menú, 5).
 • (1990): “Beel” (prosa), en anglès (traducció d’Agatha Paxton i Salvador Oliva). Catàleg de l’exposició Everything flies de Santi Moix. New York, Jane Rankin Reid Fine Art Gallery. Inèdit en català.
 • (1990): “Tegen de Liefde” (poesia literària), en neerlandès (traducció de Bob de Nijs), a De Koelte hoeken en kanten van de schaduw. Hedengaagse Catalaanse Poézie. Amsterdam, Point núm. 19.
 • (1990): “Ode sestine für einige unerschrockene Katalanen, die sie auf dem Gipfel des Everest rezitieren sollen” (poesia literària), en alemany (traducció de Til Stegmann i Hans-Ingo Radatz) i en català, dins DD. AA. Signes d’Aire-Luftzeichen. Barcelona / Frankfurt am Main: Deutsch-Katalanische Gesellschaft / Alpha Presse.
 • (1990): Miró-Museum (poesia escènica), en alemany (traducció de Trudel Meisenburg). Bremerhaven, Die Horen. Zeitschrift für Literatur, Kunst und Kritik núm. 158, 35. Jahrg., 2. Quartal, p. 129-132.
 • (1990): “Dos poemas” (poesia literària), en espanyol (traducció de Salvador López Becerra). Málaga, Torre de las Palomas. Páginas para el verso y la prosa núm. 4.
 • (1990): “Coral” (poesia literària, pertanyent al llibre Cappare), en català i en anglès (traducció de Susan Schreibman). Philadelphia PA, Painted Bride Quarterly núm. 40-41, p. 24-25.
 • (1990): “Madurar es saber ser esencial” (prosa), en espanyol (traductor desconegut). Barcelona, La Vanguardia, Suplemento Cultura y Arte (18 de desembre).
 • (1990): “Sextine à l’architecte Josep M. Jujol” (poesia literària, pertanyent al llibre Furgó de cua), en francès (traducció de Claudine Fitte). Catàleg de l’exposició Josep Maria Jujol. architecte (1879-1949). Paris, Musée National d’Art Moderne Georges Pompidou.
 • (1990-91): “Sextina de les gotes i les passes” (poesia literària) i “Les grutes” (prosa), pertanyents al llibre Carnaval escampat, en català i en espanyol (traducció de Victoria Pradilla i Alfonso Alegre Heitzmann). Barcelona, Rosa Cúbica, Revista de poesia núm. 5 (hivern).