Per ordre alfabètic dels autors.

S’hi inclouen els pròlegs de llibres del poeta, els estudis inclosos en els catàlegs de les seves exposicions i els articles i estudis referits a ell i a la seva obra apareguts en volums diversos, revistes i premsa en general. Pel que fa a les crítiques de les representacions de poesia escènica, només hem tingut en compte les que se centren en l’obra del poeta i no en els elements de dramatúrgia, de posada en escena o d’interpretació que són aliens a l’autor.

D’aquestes relacions -de cap manera exhaustives- han estat deliberadament exclosos els treballs apareguts a la xarxa dels quals no consta la publicació en suport paper. D’una banda, és sabuda la volatilitat de les pàgines d’internet, la qual cosa provoca sovint que els enllaços vers elles esdevinguin de seguida obsolets, erronis o inexistents; de l’altra, donat cas que els documents interessats apareguin tothora a la xarxa, segur que poden ser localitzats fàcilment mitjançant qualsevol cercador.