• Tutorial intel·ligent de Literatura Catalana (Ajut del GAIU de la UB) (des de 1999)
 • La llengua i els mitjans de comunicació (Ajut del MEC Promoción General de Conocimiento 2000-2002, núm. projecte: PB98-1250)
 • Poesia i educació a Barcelona, avui (Ajut de la II convocatòria a projectes de recerca educativa de la Divisió de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona 2000-2001)
 • Poesia y educación en Barcelona, hoy (Ajut del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Promoción General del Conocimiento 2001-2003: investigadora principal, núm. projecte: BFF2000-697)
 • Catalogació de l’obra de Joan Brossa (manuscrits originals) (Fundació Joan Brossa)
 • Edició de l’obra completa de Joan Brossa (Ed.62)
 • Poesia i educació a Barcelona (ajut de la convocatòria 2001 per Ensenyar poesia a través de la web, ajut de la convocatòria 2002 per a la consolidació de grups de la Divisió de Ciències de l’educació de la Universitat de Barcelona 2003).
 • Acción especial “Preparación de una propuesta de red de excelencia sobre poesia y educación para el VI Programa Marco de la Unión Europea” (Ministerio de Ciencia y Tecnología: Programa nacional de promoción general del conocimiento. Número de proyecto: BFF2002-10574 E. Duración: 2003).
 • Acciones especiales del Ministerio de Ciència y Tecnología per a la realització d’unes Jornadas Europeas de Poesia y Educación al juny de 2004 a Barcelona. Investigadora principal Glòria Bordons (ref:BFF 2002-11989)
 • Subvenció per al projecte de creació de la pàgina web Viu la poesia de la Institució de les Lletres Catalanes (resolució CLT/638/2004, de 5 de març, publicada al DOGC núm.4097, de 23 de març).
 • Viu la poesia (Accions especials de recerca i desenvolupament del DURSI ref.:2003ACES 00137). Investigadora principal: Glòria Bordons.
 • Poesia i Llengua Catalana a través de la web (Ajut de la convocatòria ARIE 2004 del DURSI ref.: 2004ARIE 00051). Investigadora principal: Glòria Bordons.
 • Ajut de l’Agrupació de Recerca en Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona en concepte de personal (becari) per a l’any 2005. Investigadora principal: Glòria Bordons.
 • Ajut per a la creació i la recerca 2004 de la Fundació Enciclopèdia Catalana per al projecte pedagògic Viu la poesia. Investigadora principal: Glòria Bordons.
 • Ampliació i experimentació del web poètico-educatiu Viu la poesia. (Ajut del Fons de l’Entitat Autònoma de Difusió Cultural 2005 núm.exp: 616/2005).
 • Reconeixement com a grup de recerca consolidat de la Generalitat de Catalunya (Ajuts per a donar suport a les activitats dels Grups de Recerca ref.: 2005SGR 00641).
 • Ajut per a publicacions relacionades amb les línies de recerca de la Facultat de Formació del Professorat (desembre 2005).
 • Poesia, llengua i cultura a través del web. Ajut per al Desenvolupament de Projectes de Recerca i Innovació en Matèria educativa. (ref. 2005ARIE-10001). Investigadora principal: Glòria Bordons.
 • Ajut de l’ARCE (Agrupació de Recerca en Ciències de l’Educació) de la UB 2005. Investigadora principal Glòria Bordons.
 • Aprenentatge reflexiu i autònom aplicat a la docència de la llengua catalana: l’aplicació del portafoli. Ajut per a Grups d’Innovació Docent de la Universitat de Barcelona (REDICE 04) per al període 2005-2006. Investigadora principal: Caterina Martínez.
 • Grup d’innovació docent en llengua catalana. Reconeixement de Grups d’Innovació Docent de la Universitat de Barcelona (ref.: 2006GID-UB/26). Investigadora principal: Caterina Martínez.
 • Subvenció per al projecte de renovació de la pàgina web Viu la poesia de la Institució de les Lletres Catalanes l’any 2006 (ref. CW-2006/11 ).
 • L’educació lingüística i literària en entorns plurilingües. Ajut per a Xarxes incentivadores de la recerca educativa (ref. 2006 XIRE 00001). Investigadora principal: Anna Camps. Xarxa integrada per 16 grups de recerca, entre els quals “POCIÓ – Poesia i educació”, grup dirigit per Glòria Bordons.
 • Espai comú d’aprenentatge de llengües. Ajut per a projectes d’Innovació Docent de la Universitat de Barcelona per al període 2006-2007. Investigador principal: Miquel Llobera.
 • Ajut per a grups de recerca 2006 de l’ARCE (Agrupació de recerca en Ciències de l’Educació) de la Universitat de Barcelona. Investigadora principal: Glòria Bordons.
 • Aprenentatge de llengües i coneixement de cultures a través d’un web poètic. Ajut per al Desenvolupament de Projectes de Recerca i Innovació en Matèria educativa. (ref. 2006ARIE-10053). Investigadora principal: Glòria Bordons.
 • Ajut per a grups de recerca 2007 de l’ARCE (Agrupació de recerca en Ciències de l’Educació) de la Universitat de Barcelona. Investigadora principal: Glòria Bordons.
 • “Aprenentatge de llengües i coneixement de cultures a través d’un web poètic”. Ajut per al Desenvolupament de Projectes de Recerca i Innovació en Matèria educativa. (ref. 2007ARIE-00033).
 • Renovació de “L’educació lingüística i literària en entorns plurilingües”. Ajut per a Xarxes incentivadores de la recerca educativa. Investigador principal: Oriol Guasch. Xarxa integrada per 18 grups de recerca, entre els quals POCIÓ Poesia i educació, grup dirigit per Glòria Bordons.
 • “Aprenentatge de llengües i eixamplament de l’horitzó cultural mitjançant un web poètic”. Ajut per al Desenvolupament de Projectes de Recerca i Innovació en Matèria educativa (ref. 2008ARIE 00038).
 • Acción complementaria ref.: FFI2008-03466-E/FILO del Ministerio de Ciencia e Innovación per al “Seminario Poesia contemporánea y Educación”.
 • Ajut per a grups de recerca 2008 de l’ARCE (Agrupació de recerca en Ciències de l’Educació) de la Universitat de Barcelona. Investigadora principal: Glòria Bordons.