Darrera actualització: 28 d’agost de 2021

Llibres o quaderns monogràfics (en ambdós casos amb els títols en negreta) i tota mena d’obres literàries aparegudes en qualsevol tipus de publicació, en llengua diversa de la catalana. La relació no és exhaustiva pel que fa a obres editades en catàlegs d’exposicions col·lectives, en antologies també col·lectives o en publicacions disperses, ni tampoc als freqüents manlleus no autoritzats.

 • (1991): Dos poemes literaris i cinc poemes visuals, en japonès (traducció de Nao Sawada i Felícia Fuster, a Poesia catalana contemporània. Tokio / Paris: Ed. Shichosha / ADAGP.
 • (1991): L’Illusionniste (poesia literària, antologia amb introducció de Pierre Lartigue), en francès (traducció de Montserrat Prudon i Pierre Lartigue). Paris: Ed. La Différence (col. Orphée, 109).
 • (1991): 5 poemas (poesia literària), en espanyol (traducció de Salvador López Becerra). Málaga: Ateneo de Málaga.
 • (1991): Gedichte und Graphiken (poesia literària i poesia visual; inclou “Der Vogel “, “Gedicht. Ich entäussere mich…”, “Deine Freundschaft…” “Gedichtvorhaven”, “Sublunarisch” i “Ein Mensch läuft über den Platz des Universums…” “, pertanyents respectivament als llibres Festa, El cigne i l’ocPoemes civilsAskatasuna i Tria de poemes conversables), en alemany (traducció de Sabine Sattel). Berlin, Freibeuter núm. 48, p. 107-113.
 • (1991): “Tres sextinas cinematográficas”, en espanyol (traducció d’Andrés Sánchez Robayna). La Laguna, Syntaxis núm. 25.
 • (1991): 4 poemas (poesia literària), en espanyol (traducció de Salvador López Becerra). Antequera, Luz de atención núm. 3, separata.
 • (1991): “Feuereisen”, “Wagneriana” i “Felsige Rote Musik oder die Macht des Theatralischen” (poesia literària), en alemany (traducció de Sabine Sattel), a DD. AA. Die Symbolisten und Richard WagnerÜbersetzung der fremdsprachen Texte. Berlin: Ed. Hentrich.
 • (1991): “I light a candle…” (prosa), en anglès (traducció de Vicente Molina Foix), per al programa de mà de la inauguració d’una exposició de Frederic Amat. New York, Snow Hotel (abril).
 • (1992): “Strip-tease / Ixik ix zin p’ik”, “Un strip-tease / Untu ixik ix zin p’ik” i “X” (poesia escènica, pertanyents al llibre Strip-tease i teatre irregular), en català i en chontal (traducció d’Isaías Hernández Isidro). Veracruz, Tramoya núm. 30 (gener-febrer), p. 76-78.
 • (1992): Ugladene pjesme (poesia literària), en serbocroat (traducció de Boris Maruna). Omiš, Mosorska vila: tromjesecni casopis za kulturu vol. I, núm 3-4, p. 89-93.
 • (1992): “Sextina conceptual”, “Sextina a Joan Miró” i “Sextina de la vida enlaire o l’apotecari coix” (poesia literària, pertanyents als llibres Sextines 76Vint-i-set sextines i un sonet i Tercer llibre de sextines, respect.), en català i en francès (traducció de Pierre Lartigue). Manchester, Mediterraneans núm. 2-3, p. 128-135.
 • (1992): Viaje por la sextina (poesia literària), en espanyol (traducció i pròleg d’Andrés Sánchez Robayna). Málaga: Dador (col. El Ángel de la Jiribilla, 16).
 • (1993): “Sublunar” i “Sextina al peu de la lletra”, (poesia literària) en català i en espanyol (traducció de Victoria Pradilla i Alfonso Alegre). Barcelona, Rosa cúbica, Revista de poesía núms. 9, 10 i 11 (primavera).
 • (1993): “Un golpe en la frente” (prosa), en espanyol (traductor desconegut). Madrid, ABC Cultural (16 d’abril), p. 24.
 • (1993): “Miró, siempre” (prosa), en espanyol (traductor desconegut). Barcelona, La Vanguardia (17 d’abril).
 • (1993): Joan Brossa and the Avant-garde Tradition (poesia literària, amb introducció d’Isidor Cònsul i Glòria Bordons), en anglès (traducció d’Arthur Terry). Barcelona, Catalan Writing núm. 10 (maig).
 • (1993): “Joan Miró de los abanicos” (prosa), en espanyol (traductor desconegut). Barcelona, El Guía núm. 19.
 • (1993): “El séptimo espectáculo” (prosa), en espanyol (traductor desconegut). Programa de mà de l’espectacle Flash. Barcelona, La Belle Époque.
 • (1993): “No tenéis que presentar ninguna ofrenda” (prosa), en espanyol (traducció de Carlos Vitale), text par a acompanyar un objecte d’Eduardo Arroyo. Barcelona, Galeria Carles Taché.
 • (1993): “Seborrea”, “Inventariador”, “Después…”, “Significado de unos jeroglíficos medio borrados por los años”, “Poema”, “Primero…” i “El día” (poesia literària, pertanyents al llibre Els entra-i-surts del poeta), en català i en espanyol (traducció de Carlos Vitale), dins DD. AA. Homenatge a Joan Brossa. Passat Festes I. València: La Forest d’Arana.
 • (1993): “Note” i “Native land” (poesia literària, pertanyents al llibre Els ulls i les orelles del poeta), en català i en anglès (traducció d’Arthur Terry), dins DD. AA. Homenatge a Joan Brossa. Passat Festes I. València: La Forest d’Arana.
 • (1993): “Guión sextina” i un fragment de poema (poesia literària, pertanyents als llibres Quart llibre de sextines i El dia a dia, més diversos poemes visuals), en espanyol (traducció d’Andrés Sánchez Robayna). Torremolinos-Málaga, Litoral. Revista de la poesía y el pensamiento núm. 199-200.
 • (1994): Suite trance o La cuenta atrás (poesia literària), en espanyol (traducció d’Alfonso Alegre Heitzmann i Victoria Pradilla). Barcelona: Ed. La Rosa Cúbica (col. La Forma de la Luz, 2).
 • (1994): “El séptimo espectáculo” (prosa) en espanyol (traducció de Carlos Vitale), text per al programa de mà de l’espectacle Flash, Barcelona, La Belle Époque.
 • (1994): Poemas (poesia literària), en espanyol (traducció de Carlos Vitale). Buenos Aires, La danza del ratón núm. 11 (abril).
 • (1994): “A pesar de…” (prosa), en espanyol (traductor desconegut), text per al catàleg d’una exposició de Cuca Canals. Madrid, Galería Moriarty.
 • (1994): “O dius…”, “Diàleg burlant la censura”, “Naixença”, “Si la mar…”, “Ja s’entén que és un arbre”. “La son del peix”, “El cap”, “Oda a la Hispanidad”, “Per tenir autoritat i exigir una…”, “Una onada”, “Uns xicots…” i “Poema” (poesia literària, pertanyents al llibre Poemes civils), en italià (traducció d’Emilio Coco). Nola, Hyria: cultura e società della nuova Europa núm. 66-67 (març-juny), p. 43-45.
 • (1994): “Dómino”, “Ouví falar da dose…”, “Asim vejo…”, “Sextina para um poema visual…” i “A vida, amor,…” (poesia literària, pertanyents als llibres Poemes entre el zero i la terraPoemes públicsQuart llibre de sextines i Sonets a Gofredina), en portuguès (traducció d’Egito Gonçalves), dins Broch, Alex (ed.), Quinze poetas catalães. Porto: Limiar, p. 35-42.
 • (1994): 6 poemas de El tentetieso y uno más (poesia literària)en espanyol (traducció de Carlos Vitale). Buenos Aires, A Punto. Revista de Letras núm. 4 (novembre).
 • (1994): Tres poemas: “Manos y guantes”, “Camino con luz” i “Sextina de los dardos” (poesia literària, pertanyents al llibre Furgó de cua), en espanyol (traducció de Goretti Ramírez). La Laguna, Paradiso. Pliego de literatura núm. 8 (juliol-agost), p. 5.
 • (1994): “O dius…”, “Una onada”, “Si la mar…”, “Ja s’entén que és un arbre…”, “La son del peix”, “Uns xicots…” i “Poema” (poesia literària, pertanyents al llibre Poemes civils), en català i en italià (traducció d’Emilio Coco). Cremona, Si scrive. Rivista semestrale di letteratura, núm. únic, p. 159-165.
 • (1994): Homenatge a Joan Miró (poesia escènica), en català i en anglès (traducció de Lingua Plus), al catàleg de l’exposició Joan Brossa. Poemes objecte, poemes visuals i un muntatge. Palma de Mallorca, Fundació Pilar i Joan Miró.
 • (1994-95): Dos poemes visuals i “Hace años” (prosa), en espanyol (traductor desconegut). Vitoria-Gasteiz, Texturas. Nuevas dimensiones del texto y de la imagen núm. 4 (monogràfic dedicat a Marcel Duchamp), (desembre-gener).
 • (1995): Añafil 2 (proses de circumstància i entrevistes), en espanyol (traducció de Carlos Vitale). Madrid: Huerga & Fierro. Original català inèdit.
 • (1995): “Steine gibt es in allen Farben…” (poesia literària, pertanyent al llibre Suite Tràmpol o el compte enrera), en alemany (traducció de Roger Friedlein). Bremerhaven, Die Horen. Zeitschrift für Literatur, Kunst und Kritik núm. 178, p. 108.
 • (1995): “La son del peix” i “El cocodril obre…” (poesia literària, pertanyent al llibre Poemes civils), en italià (traducció d’Emilio Luigi Coco) a “La poesia catalana dalle origini ai nostri giorni”, dins DD. AA. Annuario 1994 del Liceo Classico Pietro Giannone, San Marco in Lamis, Foggia. Bari: Paolo Malagrinò, p. 150.
 • (1995): Catorce poemas inéditos: “N’hi ha prou”, “Dietari”, “Quin és el títol?”, “Casual”, “Fira I”, “Localització”, “Mireu”, “Fira II”, “Dossier”, “De parella amb el vent”, “Amb una A a la mà”, “Pierrot”, “L’aristarc” i “Fira III” (poesia literària, pertanyents al llibre El dia a dia; acompanyats de “Poema visual, 1969-1978” i “Poema visual, 1971-1982”), en espanyol (traducció de Carlos Vitale) i en català. Madrid, Revista de Occidente núm. 165 (febrer), p. 6-13.
 • (1995): A bossa buliçosa de Brossa: “L’estoig”, “El temps”, “La son del peix”, “Joguina de serps”, “El cel” i “Personatge” (poesia literària, pertanyents al llibre Poemes civils), en portuguès (traducció de Marcos de Farias Costa). Maceió, Alagoas, Dialética, revista de diálogo com a inteligência núm. 3 (abril), p. 69-83.
 • (1995): “Barcelona” (prosa), en anglès (traductor desconegut). New York NY, ARTnews núm. 8, p. 145.
 • (1995): “The Kiss”, “Pastoral”, “Poem with Black Background”, “Time”, “Note”, “Small Apotheosis” i “A mailman carrying the village correspondence…” (poesia literària), en anglès (traduccions d’Arthur Terry i D. H. Rosenthal), a “1970-1995, Twenty-five Years of Catalan Poetry. Barcelona, Catalan Writing núm. 14 (octubre), p. 14-20.
 • (1995): Feu à la cruche (guió cinematogràfic), en francès (traducció d’Edmond Raillard, amb una breu nota biogràfica de Victòria Combalia) dins Janicot, Christian (ed.) Anthologie du cinéma invisible. Paris / Strasbourg: Jean-Michel Place / ARTE, p. 85-89.
 • (1996): “Seborrea”, “Cuerpos”, ” Poema”, “Primero…”, “Señoras… “, “Si imagináis…”, “El día…”, “Crees…” “Resulta…” “Inventariador”, “Después…”, “Pon la escoba…”, “Dicen…” i “Significado de unos jeroglificos medio borrados por los años” (poesia literària, pertanyents als llibres Tarannà i El dia a dia), en espanyol (traducció de Carlos Vitale). València, 1/2 vaca núm. 167 (gener).
 • (1996): “Pauze. Hommage aan Pompeu Fabra” (poesia literària), en neerlandès (traducció de Madelon Zuyderhoff), dins Deeder, J. (ed.) Het gedicht is een bericht. Rotterdam: Roteb, Stichting Poetry International, Ekspress.zo.
 • (1996): Brossa eta Chillida oinez liburuan barna / Brossa y Chillida a pie por el libro (poesia literària), en català, euskera espanyol (traduccions de Ramón Saizarbitoria i Carlos Vitale, respect.), dins Brossa, Joan – Chillida, Eduardo. Brossa i Chillida a peu pel llibre. Barcelona: Edicions Polígrafa.
 • (1996): “Peluca”, “Seborrea”, “Nostalgia”, “Inventariador”, “Después…” i “El día…” (poesia literària, pertanyents al llibre El dia a dia) en espanyol (traducció de Carlos Vitale). Madrid, Hojas del apartado núm. 6 (març).
 • (1996): Joan Brossa: Visuelle Poesie (poesia visual, poemes objecte i poesia literària, amb un article d’Arnau Puig), en alemany (traducció de Frank Henseleit). Dortmund, KUPIDO. Zeitscrift für Kunst und Poesie núm. 1 (monogràfic).
 • (1996): “Peluca” i “Nostalgia” (poesia literària), en espanyol (traducció de Carlos Vitale). Sevilla, Sin embargo. Revista de creación núm. 5 (juny).
 • (1996): “Ein Mann niest”, “Dieses Gedicht…”, “Zwischenakt”, “Die Zeit”, “Gedicht mit schwartzem Hintergrund”, “Jedes Gedicht ist eine Festnahme…”, “Der Nebel hat die Sonne verdeckt…”, “Brucke”, “Dich, wer du auch seist, lade ich ein…” i “Eine Windböe”, (poesia literària, pertanyent als llibres Em va fer Joan BrossaPoemes civilsEls ulls i les orelles del poetaEl saltamartíEl cigne i l’oc i Un, i no dos, respect.) en alemany (traducció de Tilbert Dídac Stegmann), dins “Kreativität in Joan Brossas Gedichten”. Frankfurt am Main, Zeitschrift für Katalanistik vol. 9, p. 72-102.
 • (1996): “Manipulan la historia” (prosa, transcripció i traducció a l’espanyol de Josep Massot). Barcelona, La Vanguardia (22 de setembre).
 • (1996): “Els arbres”, “Un home que mor” i “Nit” (poesia literària, pertanyent al llibre Em va fer Joan Brossa), en català i en italià (traducció d’Emilio Coco), a Bettini, Emanuele (ed.) Approdi. Antologia di poesia mediterranea. Settimo Milanese: Marzorati Editore, p. 22-25.
 • (1996): Pròleg (prosa), en espanyol (traductor desconegut), per a La obra plástica de Noemí di Benedetto. Buenos Aires: Besteiro.
 • (1996): “Comiat / Despedida” (poesia literària, pertanyent al llibre Vint-i-una odes, uns goigs, una dansa i un sonet), en català i en portuguès (traducció de José Nêumanne Pinto), dins Solos do silêncio: poesia reunida. São Paulo: Geração, p. 268-269.
 • (1997): Sextina van de Voorouderlijke Herinnering / Sextina de la memòria ancestral (poesia literària, amb gravats de Riera i Aragó), en neerlandès (traducció de Tomàs Llopis i Germain Droogenbroodt) i en català. Figueres / Aalst: Ed. Tristan Barbarà / Galerie Denise van de Velde.
 • (1997): Poemi civili (poesia literària), en italià (traducció de Sarenco). Colognola ai Colli: Adriano Parise ed.
 • (1997): “Project for poems” (poesia literària, pertanyent al llibre Askatasuna), en anglès (traductor desconegut). Catàleg de l’exposició Do it. New York, Independent Curators Incorporated, p. 35.
 • (1997): Via Fregoli: Poema su Fregoli e il suo teatro 1965; Piccolo Festival 1965 (poesia literària), en italià (introducció i traducció de Sarenco). Colognola ai Colli: Adriano Parise ed..
 • (1997): “Man”, “War”, “Bridge”, Performance”, “After…”, “A fish”, “Here there’s a wall”, “That’s how I’d paint you” i “A man sneezes”, (poesia literària, pertanyents al llibre Em va fer Joan Brossa), en anglès (traducció de John London). Amherst MA, Metamorphoses núm. 2, vol. 5 (abril), p. 127-132.
 • (1997): Poemes-Poemas (poesia literària i un poema visual), en espanyol (traducció d’Andrés Sánchez Robayna). Teguise, Lanzarote: Fundación César Manrique (col. Péñola Blanca, 4).
 • (1997): Tot Brossa: portfolio (poesia visual i poemes objecte, amb introduccions d’Enrico Marcelloni i Sarenco), en italià. Colognola ai Colli: Adriano Parise ed.
 • (1997): “Ritratto letterario di alcune fotografie” (prosa), en italià (traducció de Sarenco), introducció al llibre de fotografies d’Azzali, G.: Altre storie di poeti e varia umanità. Colognola ai Colli: Adriano Parise ed.
 • (1997): 6 poemas de Joan Brossa (poesia literària, més un poema visual a la contraportada), en portuguès (traducció de Ronald Polito i Sérgio Alcides). Belo Horizonte, Suplemento da Secretaria de Estado de Minas Gerais núm. 23 (març).
 • (1997): Se o mar…”, O firmamento” i “Se esqueço…” (poesia literària, pertanyents al llibre Poemes civils), en català i en portuguès(traducció de Sérgio Alcides i Ronald Polito). Rio de Janeiro, Inimigo Rumor núm. 2 (maig-agost), p. 44-49.
 • (1997): “Elegía a Miguel Hernández” (poesia literària), en espanyol (traducció de Carlos Vitale). Orihuela, Empireuma-Revista de creación núm. 22 (estiu-tardor).
 • (1997): “Tira avall”  / “Merj lefelé” (poesia literària, pertanyent al llibre Poemes civils), en hongarès (traducció de Déri Bálazs), dins DD. AA. Raó i Follia. Poetes catalans del segle XX. Százade katalan költök. Ész és mámor. Budapest: Íbisz Könyvkiadó Bt., p. 118-119.
 • (1997-1998): A…B (poesia escènica, pertanyent a Strip-tease i teatre irregular), en francès (traducció de Luca Benefort [pseudònim de Jean-Loup Rivière?]). Paris, Cahiers de la Comédie Française núm. 26 (hivern-primavera), p. 124.
 • (1998): So entstand Joan Brossa (poesia literària), en alemany (traducció de Frank Henseleit-Lucke). München: Mosel und Tschechow Galerie und Verlag.
 • (1998): El tentetieso (poesia literària), en espanyol (traducció de Carlos Vitale). Barcelona: Plaza & Janés.
 • (1998): “Poema”, “Poema amb fons negre”, “El temps” i “Poema” / “Gedicht”, “Gedicht mit schwarzem Hintergrund”, “Die Zeit” i “Gedicht” (poesia literària, amb un poema visual de 1969-1982), en alemany (traducció de Til Stegmann), a Friedlein, R. – Richter, B. (eds.). Die Spezialität des Hauses. Neue katalanische Literatur. München: Babel, portada i p. 14-15, 128-129 i 130-131.
 • (1998): Poemas civis (poesia literària), en portuguès (traducció de Ronald Polito i Sergio Alcides). Rio de Janeiro: Livraria Sette Letras.
 • (1998): “Poema” i “Llista d’efectes” / “Gedicht” und “Aufschlüsselung der Zauberutensilien” (poesia literària, més diversos poemes visuals), en alemany (traducció de Til Stegmann) a DD. AA.: Konstellationen. Fellbach: Stadt Fellbach, Kulturamt.
 • (1999): “Sextina per a un poema visual transitable…”, “Fumetto”, “Fin de ciclo”, “Luz en el campo” i “Fiesta” (poesia literària, pertanyent als llibres Passat FestesLa memòria encesa i El dia a dia), en espanyol (traducció d’Enrique Badosa i José Corredor-Matheos, respect.). Madrid, ABC Cultural (7 de gener), p. 16-17.
 • (1999): “Preludio” (poesia literària, més un poema experimental), en espanyol (traductor desconegut) a “Adéu, Brossa”. Barcelona, Marges núm. 13 (febrer-març).
 • (1999): Dotze poemes (poesia literària i poesia visual), en portuguès (traduccions de João Bandeira, Noemí Jaffe, Ronald Polito i Sérgio Alcides). São Paulo, Cult núm. 19 (febrer).
 • (1999): “Dau al Set, desde Brossa” (prosa; extractes, en primera persona, del llibre de Permanyer, Lluís. Brossa x Brossa. Records), en espanyol (traductor desconegut). Madrid, ABC Cultural (27 de febrer), p. 44-45.
 • (1999): “El poeta encuentra un tema” (poesia literària, pertanyent al llibre El cigne i l’oc), en espanyol (traducció de Ricardo Cayuela Gally). México D.F., Letras Libres núm. 2 (febrer), p 17.
 • (1999): Tres poemes (poesia literària, pertanyent al llibre Sumari astral i altres poemes), en espanyol (traducció de Nicole d’Amonville Alegria). México D.F., Poesía y poética. Universidad Iberoamericana del Salvador núm. 33 (primavera).
 • (1999): Wiersze I: “Piesn”, “Sestyna blazna, albo zapach atramentu”, “Koncert”, “Sestyna o kinematografie, albo flety mysli”, “Sto dziewiec slajdów”, “Sestyna o brzmieniu dwoistosci”, “Sestyna o haczyku i slinie”, “Droga do drzwi” i “Sekstet” (poesia literària, pertanyent als llibres Viatge per la sextina i Vint-i-set sextines i un sonet respect.), en polonès (traducció de Marcin Kurek). Warszawa, Literatura na Swiecie núm. 341 (desembre), p. 62-65, 90-93, 170-173 i 195-200.
 • (2000): The quarrelsome party (poesia escènica), en anglès (traducció de John London i David George) a DD. AA. Modern Catalan Plays. London: Books, etc. Ltd.
 • (2000): Wiersze II: “Papierowa krew”, “Droga”, “Madrygal”, “Pocztówka”, “Wrózba”, “Platek”, “Carole”, “Wasy”, “Zegarek spóznial sie”, “Przez srodek drogie”, “Schody i winda”, “Mala apoteoza”, “Pomnik”, “Powrót”, “Akwarium”, “Paw”, “Josep Jardí”, “Josefa Parra de Jardí”, “Biore slowo”, “Rekawiczki” i “Poniedzialek” (poesia literària, pertanyents al llibre El saltamartí), en polonès (traducció de Marcin Kurek). Warszawa, Literatura na Swiecie núm. 348-349 (juliol-agost), p. 213-221.
 • (2001): Posteatro (poesia escènica, amb introducció d’Eduard Planes), en espanyol (traducció de Carlos Vitale). Ciudad Real: Ed. Ñaque.
 • (2001): A Canigó csúcsán már nincsenek sasok / Al Canigó ja no hi ha àguiles (poesia escènica), en hongarès (traducció de Déri Balázs) i en català, a DD. AA.: Modern Katalán Színház II / Teatre català modern II. Budapest: Az Íbisz Könyvkiadó.
 • (2001): Ohne Titel: Gedicte von Joan Brossa aus dem Band “Em va fer” (poesia literària; inclou els poemes “Das sofa”, “Ein Mann tritt auf” i “Ein Mann niest” pertanyents al llibre Em va fer Joan Brossa), en alemany (traductor desconegut). Frankfurt am Main / Ingolstadt / Palma de Mallorca: Alpha Presse / S’Art, s/p.
 • (2001): “Surt un home”, “Diàleg”, Nocturn legítim”, “Comiat”, Peix de cera”, “Els cavalls”, “Nocturnàlia” i “Marge” (poesia literària, pertanyents als llibres Em va fer Joan BrossaFestaVint-i-una odes, uns goigs, una dansa i un sonetPoemes civilsCatalunya i selva i El poeta presenta quinze pantomines), en català i en espanyol, (edició i traducció de José Corredor-Matheos), dins Antología esencial de poesía catalana contemporánea. Madrid: Ed. Espasa-Calpe (Selecciones Austral).
 • (2001): Foc al càntir / Fuego en el cántaro / Fire in the Water Jug (guió cinematogràfic, amb notes de Frederic Amat), en català, en espanyol (traducció de Pere Gimferrer) i en anglès (traducció de D. Sam Abrahms). Barcelona: Círculo de Lectores.
 • (2001): Concert irregular (poesia escènica, pertanyent al llibre Accions Musicals 1962-1968), en català i en espanyol (traducció de Pau Rovira), a Expósito, Manuel (cord.) Historias sin argumento. El cine de Pere Portabella. València: Ed. de la Mirada (col. Contraluz-Libros de Cine, 13) / MACBA, p. 95-111.
 • (2002): Teatro Brossa (poesia escénica, continuació de Posteatro de 2001), en espanyol (traducció de Carlos Vitale). Ciudad Real: Ed. Ñaque.
 • (2002): “Llista d’efectes” / “Aufschlüsselung der Zauberutensilien” (poesia literària) en català i en alemany (traductor desconegut) a Lewandowska, K. Ich bin. Ingolstadt: Alpha-C-Performance-Project-Ed.
 • (2002):” Pedrís de Gaud”í i “Joc de cartes català de transformació” / “Poyo de Gaudí” y “Juego de cartas catalán de transformación” / “A Gaudí Bench” and “Catalan Transformation Card Game” (poesia literària), en català, en espanyol i en anglès (traduccions de Carme Gala i Mark Lodge, respect.). Barcelona, Nexus núm. 28 (juliol), p. 40-43, 79 i 90.
 • (2002): Prosa, en espanyol (traducció de Pere Gimferrer) per al catàleg de l’exposició de Manuel Esclusa Silencios latentes. Barcelona, Lunwerg.
 • (2002): “Cent nou diapositives / Ciento nueve diapositivas” (poesia literària,pertanyent al llibre Vint-i-set sextines i un sonet), en català i en espanyol (traducció d’Ana Nuño), dins Sextinario. Barcelona: Random House Mondadori (col. De Bolsillo, 78).
 • (2003): Sumário astral (poesia literària -poema epònim del llibre Sumari Astral i altres poemes-, amb pròleg de Ronald Polito, edició de Fabio Weintraub i Tarso de Melo i un dibuix de Guto Lacaz), en català i en portuguès (traducció de Ronald Polito). São Paulo: Fabricando Idéias.
 • (2003): “Sextine” (sic) (La “Cançó sextina”, poesia literària, pertanyent al llibre Sextines 76), en francès (traducció de Pierre Lartigue i Montserrat Prudon). Programa de mà del recital À la santé des poètes. Frontignan la Peyrade, 14 d’agost.
 • (2003): La piedra abierta (antologia poètica, amb liminar de Pere Gimferrer i pròleg i selecció de Manuel Guerrero), en català i en espanyol (diversos traductors). Barcelona: Círculo de Lectores / Galaxia Gutenberg.
 • (2003): Fotopoemario (poesa literària, amb fotografies de Chema Madoz i pròleg de Glòria Bordons), en català, en espanyol i en anglès (traduccions de Carlos Vitale i John London, respect.). Madrid: La Fábrica Ed.
 • (2003): “Apunte biográfico” y “Barcelona, hoy” (prosa, pertanyents a Anafil 2) i “Lírico” (poesia literària, pertanyent a La clau a la boca), en espanyol (traducció de Carlos Vitale), a DD.AA. Homenaje a las Casas Museo y Fundaciones de Escritores. Segorbe: Fundación Max Aub, p. 93-100.
 • (2004): Día de vientoTambiénOlga sola (poesia escènica), en espanyol (traducció de Carlos Vitale). Hondarribia: Hiru (Skene, 51).
 • (2004): “Elegía a Miguel Hernández” i “Elegia” (poesia literària, pertanyents al llibre Des d’un got d’aigua fins al petroli), en espanyol (traducció de Carlos Vitale), a Sánchez Balaguer, Juan José – Esteve Ramírez, Francisco (eds.). Presente y futuro de Miguel Hernández. Orihuela: Fundación Cultural Miguel Hernández, p. 430-433.
 • (2005): “Élégie / Elegia” (poesia literària), en francès (traductor desconegut) i en català, a DD. AA. Il y a trente ans, Salvador Puig Antich. Saint-Amand-Montrond: Ed. La Remembrance.
 • (2005): Poesia vista (poesia literària, poesia visual i fotografies de poemes objecte, amb introduccions de Glòria Bordons i d’Haroldo de Campos), en català i en portuguès (traducció de Vanderley Mendonça). São Paulo: Amauta Ed. – Atelié Ed.
 • (2005): Seborrea y otros poemas (poesia literària i visual), en espanyol (traducció de Carlos Vitale). Miami FL, Ambos Mundos núm. 2 (primavera-estiu).
 • (2005): ОБЪЕКТЫ ХУАН БРОССА (poesia literària, divuit poemes pertanyents al llibre Em va fer Joan Brossa), en rus (traducció de Marina Rusova). Moscou, CTИXИ (13 d’abril al 4 de maig).
 • (2005) Acción espectáculo en tres partes y “Sextina al cine de Andrei Tarkovski” (poesia escènica i literària, respect.), en espanyol (traducció de Carlos Vitale). Buenos Aires, Teatro al Sur núm. 28 (juny), p. 15-16.
 • (2005): “Guillotina / Guilhotina”, “El recital / O recital”, “Val / Vale” i “Jardí exòtic / Jardim exótico” (poesia literària, pertanyents al llibre Passat festes), en català i en portuguès (traducció d’Adalberto Muller). Rio de Janeiro, Zunái – Revista de poesia & debates (agost).
 • (2005): Gran sessió de màgia en dues parts / Gran sesión de magia en dos partes (poesia escènica, acció-espectacle escrita per al màgic Hausson), en català i en espanyol (traducció d’Elena Alcina Saltor). Catàleg de l’exposició Joan Brossa y la magia. Barcelona / Màlaga, Fundació Joan Brossa / Fundación Rodríguez-Acosta.
 • (2005): “A la poesía” (poesia literària -una oda sàfica pertanyent al llibre El pedestal són les sabates-, amb un article de Glòria Bordons), en català i en espanyol (traducció de Carlos Vitale). Santiago de Chile, Revista Chilena de Literatura núm. 66 (abril), p. 97-98. Reproduït a Sabadell-Nieto J. (coord.): Cien años de poesía. Bern: Peter Lang (2007), p. 193-194.
 • (2006): Sumari Astral i altres poemes / Sumário Astral e outros poemas / Sumario Astral y otros poemas (poesia literària, amb pròleg de Ronald Polito i solapa d’Adolfo Montejo Navas), en català, en portuguès i en espanyol (traduccions de Ronald Polito i Pere Galceran-Uyà, respect.). São Paulo: Amauta Ed.
 • (2006): Poesía escénica: “Strip-tease y teatro irregular” y “Oro y sal” (poesia escènica, amb pròleg de Halima Tahan), en espanyol (traduccions de Joan Manuel Gisbert i Pere Gimferrer, respect.). Buenos Aires: Ed. Artes del Sur.
 • (2006): 62 wiersze (poesia literària, selecció de poemes dels llibres Poemes de seny i cabell i Viatge per la sextina), en polonès (pròleg i traducció de Marcin Kurek). Kraków: Księgarnia Akademicka. Premi Literatura na Swiecie 2006 (Varsòvia) a la millor traducció de poesia al polonès.
 • (2006): Le poète présente quinze pantomimes / El poeta presenta quinze pantomimes (poesia literària), en francès (traducció de Marc Audí) i en català. Lyon, Nioques núm. 1 (Éd. Su-cure).
 • (2006): redició de La piedra abierta (antologia poètica, amb liminar de Pere Gimferrer i pròleg i selecció de Manuel Guerrero), en català i en espanyol (diversos traductors). Barcelona: Círculo de Lectores / Galaxia Gutenberg.
 • (2007): “Derrota / Defeat” (poesia literària, pertanyent al llibre El saltamartí), en català i en anglès (traducció de David H. Rosenthal). Programa del recital Made in Catalunya. New York NY, Baryshnikov Arts Center, Howard Gilman Performance Space, p. 12-13.
 • (2007): “Historia”, “Czas”, “Akwarium”, “Wiersz”, “Japońska Zupa” i “Romanca” (poesia literària, pertanyents al llibre El saltamartí), en polonès (traducció de Piotr Sobolczyk). Warszawa, Europa-Tygodnik Idei núm. 21/164, suplement del diari Dziennik (26 de maig).
 • (2007): “El convidat” (fotografia de la instal·lació) i “Elegía” (poesia literària, pertanyent al llibre Antologia de poemes de revolta; amb una fotografia de l’original mecanografiat corregit a mà per l’autor), en espanyol (traducció d’Anna Aguera i Pepita Galbany). Catàleg de l’exposició En transición. Barcelona, Centre de Cultura Contemporània, p. 158.
 • (2007): “Sonet sense retoc / Plain Sonnet” (poesia literària, pertanyent al llibre Passat festes), en català i en anglès (traducció d’Anna Crowe), a Pelegrí, Iolanda (ed). Light Off Water. Edinburg: Carcanet / Scottish Poetry Library.
 • (2008): “Enlaces”, “Ruptura”, “Perguntando respostas” i “Múmia 96” (poesia literària, pertanyents als llibres Passat festes i La clau a la boca), en portuguès (traducció de Ronald Polito). Florianópolis, Diário Catarinense, suplement Cultura num. 265 (8 de març), p. 3.
 • (2008): “Fotograma”, “O vento sopra outono” i “ABCD” (poesia literària, pertanyents als llibres Passat festes i La clau a la boca), en portuguès (traducció de Ronald Polito). Joinville, Santa Catarina, A Notícia, suplement Idéias (30 de març), p. 3.
 • (2008): “Segon principi / Segundo princípio”, “Títol lluminós / Título luminoso” i “El puny perdut / O punho perdido” (poesia literària, pertanyents al llibre Cappare; amb una fotografia del poema corpori “Bàrcino”), en català i en portuguès (traducció de Ronald Polito). São Paulo, Sibila núm. 12 (5 de juliol).
 • (2008): “Der Krieg”, “Brucke”, “Lass den Schüssel”, “Ein Arbeiter geht forbei”, “Zwischenakt”, “An die Poesie”, “Präludium”, “Es geht nicht um Texte…”, “Der Spiegel auf der Zirkusbühne”, “Phasen”, “Es ist schwierig für einen Autor…”, “Zur Aufführung gedachtes Gedicht”, “Letzte Verwandlung”, “Schauspielaktion”, “Pim-Pam-Pum”, “Aus der Stille”, “Das Kino…”, “Gedicht”, “Mithilfe von sechsundzwanzig verschiedenen Buchstaben”, “Literarisches Porträt”, “Novel·la (Roman)”, “Dieses Buch”, “Die Poesie im Präsens”, “Stromabnehmer und Vorhanggarnitur”, “Eine Glasscherbe…”, “Gebrauch”, “Ein Messer…”, “Dietrich”, “Ich habe oft erklärt…”, “Hier ist eine Wand”, “Zwei Fotos”, “Bühne während eines Zwischenaktes”, “Krippenspiel (Bilder)”, “Atrezzo für das Melodram, das der Maler Argimon schreiben würde”, “Shlacht”, “Projekt eines visuellen Gedichts in drei Sätzen”, “Sestine für ein begehbares visuelles Gedicht in drei Teilen”, “Visuelles Gedicht für eine Fassade”, “Die Heuschrecke”, “Stehaufmännchen” i “Feuerwasser” (poesia literària, poesia escènica i proses, pertanyents als libres Em va fer Joan Brossa, El pedestal són les sabatesEl saltamartíPoemes públicsSumari Astral i altres poemesVivàriumAnafilCau de poemesPoema sobre Frègoli i el seu teatrePostteatreStrip-tease i teatre irregularCent per tantCalcomaniesPassat festesPoemes entre el zero i la terraVint-i-set poemesManeresUn, i no dosOt, Anafil 2Poemes civilsEls ulls i les orelles del poetaLa clau a la boca i Viatge per la sextina, respect.), en alemany (traducció de Cornelia Eisner). Separata del catàleg de l’exposició Bverso Brossa. Joan Brossa, von der Poesie zum Objeckt. Wien-Berlin, Instituto Cervantes.
 • (2008): “Válka”, “Most”, “Nech klíc …”, “Projde delník”, “Prestávka”, “Poezii”, “Preludium”, “Nejde o texty…”, “Zrcadlo na dráze”, “Fáze”, “Pro autora je obtízné vybírat…”, “Básen k uvedení”, “Poslední transformace”, “Akze predstavení”, “Pim-pam-pum”, “Pocínaje tichem”, “Film…”, “Básen”, “Pomocí sestadvaceti ruzných…”, “Literární portrét”, “Novel·la (Román)”, “Tato kniha”, “Poezie soucasnosti”, “Sberac proudu a závesy”, “Sklicko…”, “Uzití”, “Zavírací nuz…”, “Paklíc”, “Mnohokrát jsem jiz vysvetloval…”, “Tady je zed”, “Dve fotografie”, “Jeviste behem prestávky”, “Bitva”, “Zivý betlém (obrazy)”, “Rekvizity pro melodrama, jaké by napsal malír Argimon”, “Projekt vizuální básne na tri doby”, “Sestina k pruchozí vizuální básni o trech castech, umístené v mestském parku obklopujícím velodrom v Horte”, “Vizuální báseñ na prucelí”, “Lucní koník”, “Vstavácek” i “Ohnivá voda” (poesia literària, poesia escènica i proses, pertanyents als libres Em va fer Joan Brossa, El pedestal són les sabatesEl saltamartíPoemes públicsSumari Astral i altres poemesVivàriumAnafilCau de poemesPoema sobre Frègoli i el seu teatrePostteatreStrip-tease i teatre irregularCent per tantCalcomaniesPassat festesPoemes entre el zero i la terraVint-i-set poemesManeresUn, i no dosOt, Anafil 2Poemes civilsEls ulls i les orelles del poetaLa clau a la boca i Viatge per la sextina, respect.), en txec (traducció de Barbora Hedbávná). Separata del catàleg de l’exposició Bverso Brossa. Joan Brossa, od poezie k objektu. Praha, Instituto Cervantes.
 • (2008): “El jardí de la Reina / The Queen’s garden” (poesia literària, pertanyent al llibre Cant), en català i en anglès (traducció d’Anna Crowe), a DD. AA. Poesia catalana 8 segles en 20′ / Catalan Poetry 8 centuries in 20 mins. Barcelona: Institució de les Lletres Catalanes, p. 32-33 (edició no venal).
 • (2009): “Tiempo de noche” (poesia escènica, pertanyent al llibre Accions musicals), “Proyectos de poemas” (poesia literària, pertanyent al llibre Askatasuna) i “La poesía en presente” (prosa, pertanyent al llibre Anafil), en espanyol (traduccions d’Andrés Sánchez Robayna, Mireia Mur i Carlos Vitale). Catàleg de l’exposició Escrituras en libertad. Poesía experimental española e hispanoamericana del siglo XX. Madrid, Instituto Cervantes.
 • (2009): Action spectacle en trois partiesVoyage inexplicableAction spectacle dans un restaurant self-serviceAction spectacle en deux partiesLa mer i Dix numéros de strip-tease (poesia escènica, pertanyent als llibres Postteatre -versió no definitiva- i Strip-tease i teatre irregular), en francès (traduccions d’Alain Arias-Misson i Marc Audí). Paris, Luna-Park núm. 5, nova sèrie (estiu), p. 95-102.
 • (2009): “Le jardin de la Reine” i “Le temps” (poesia literària, pertanyent als llibres Cant i El saltamartí) i “Elégia au Che” (poesia visual, pertanyent a la suite Septet visual), en francès (traducció de Montserrat Prudon-Moral). Paris, La Nouvelle Revue Française núm. 590 (juny), p. 211-213.
 • (2009): “Novela”, “Fases” i “Este libro…” (prosa, pertanyents als llibres Novel·laVivàrium i Oda a Joan Miró, respect.) en espanyol (traduccions de Jordi Rams, Carlos Vitale i Pere Galceran-Uyà, respect.). Catàleg de l’exposició Escrito está. Poesía visual en España. Vitòria-Gasteiz, ARTIUM i Valladolid, Museo Patio Herreriano, p. 61, 76 i 90-91.
 • (2009): “Wojna”, “Most”, “Zostaw kluc…”, “Przechodzi robotnik”, “Antrakt”, “Do poezji”, “Preludium”, “Nie chodzi o teksty”, “Lustro na biezni”, “Fazy”, “Trudno przychodzi autorowi…”, “Wiersz do wistawiania”, “Ostatnia transmorfacjia”, “Akcja przedstawienie”, “Pim-pam-pum”, “Wyochodzac od ciszy”, “Kino…”, “Wierrsz”, “Przy uzyciu dwudziestu…”, “Portret literacki”, “Novel·la (Poviesc)”, “Ksiazka ta…”, “Poezja w chwili obecnej”, “Trolej i kotary”, “Szklo…”, “Uzytek”, “Noz…”, “Wytrych”, “Wyjasnialem wielokrotnie…”, “Oto sciana”, “Dwie fotografie”, “Scena podczas antraktu”, “Zywa szopka”, “Rekwizyty do melodramatu, ktory napisalby malarz Argimon”, “Walka”, “Projeckt wiersza wizualnego, w trzech czasach”, “Sestyna dla przechodniego wiersza wizuelnego w trzech czesciach w przestrzeni miejskiej na terenie welodromu Horta”, “Wiersz wizualny na fasade”, “Konik polny”, “Wanka Wstanka” i “Ognista woda” (poesia literària, poesia escènica i proses, pertanyents als libres Em va fer Joan Brossa, El pedestal són les sabatesEl saltamartíPoemes públicsSumari Astral i altres poemesVivàriumAnafilCau de poemesPoema sobre Frègoli i el seu teatrePostteatreStrip-tease i teatre irregularCent per tantCalcomaniesPassat festesPoemes entre el zero i la terraVint-i-set poemesManeresUn, i no dosAnafil 2Poemes civilsEls ulls i les orelles del poetaLa clau a la boca i Viatge per la sextina, respect.), en polonès (traducció de Marcin Kurek). Separata del catàleg de l’exposició Bverso Brossa. Wszechswiat Brossy. Warszawa-Kraków, Instituto Cervantes.
 • (2009): “Carta” (sic) (“Amor meu”, poesia literària, pertanyent al llibre Poemes civils) i una fotografia del poema-objecte “Guant correu”, en espanyol (traducció de José Batlló). Torremolinos, Litoral núm. 248, monogràfic Cartas y caligrafías, 2n semestre, p. 355.
 • (2009): 99 poemas (poesia literària, antologia cronològica amb poemes pertanyents als llibres Em va fer Joan BrossaCantFestaUn, i no dosEl saltamartíCau de poemesAskatasunaOtCalcomaniesEls entra-i-surts del poetaCapparePoemes públicsTarannàOllaóEl dia a dia i La clau a la boca; selecció de Ronald Polito i Víctor da Rosa, prefaci de Víctor da Rosa, postfaci de Ronald Polito i coda d’Adolfo Montejo Navas), en català i en portuguès (traducció de Ronald Polito). São Paulo: Annablume (Selo Demônio Negro).
 • (2010): Poèmes civils (poesia literària), en català i en francès (traducció i postfaci de Thierry Defize). Villeurbanne: URDLA (La Source d’Urd, 6).
 • (2010): “Kamir” (prosa, corresponent al llibre Proses de carnaval), en català i en anglès (traducció de Julie Wark). Barcelona, Catalan Writing núm. 8 (juny), p. 3.
 • (2010): Strip-Tease et théâtre irrégulier suivi de Actions musicales (poesia escènica, amb pròleg de Josep M. Mestres Quadreny), en francès (traducció i introducció de Marc Audí). Paris: Éditions de l’Amandier.
 • (2010): “ABCD”, “A todos” i “Amor…” (poesia literària, pertanyent alls llibres La clau a la bocaU no es ningú i Poemes civils), en espanyol (traduccions d’Andrés Sánchez Robayna, Mireia Mur i Carlos Vitale, no citats), dins de Stanojevic, Jorge (comp). Poesia contemporánea. Buenos Aires: Editorial Bonsai, p. 111-116.
 • (2010): “Petita oda en dijous / Petite ode en jeudi” i “Màgic cinema/ Magique cinéma” (poesia literària, pertanyents als llibres Vint-i-una odes, uns goigs, una dansa i un sonet i El saltamartí), en català i en francès, dins Morera, Jean-Claude (ed. i trad.) Huit siècles de poésie catalane. Paris: L’Harmattan, p. 166-169.
 • (2011): “Pasa un obrero” (poesia literària, pertanyent al llibre Poemes civils), en espanyol (traducció d’Andrés Sánchez Robayna). Buenos Aires, Cuadernos del Inadi núm. 4 (abril), p. 26.
 • (2011): “Nuit”, “La tête enneigée”, “Poème”, “Je dirai beaucoup…”Dernière transformation”, “Pim-pam-poum”, “Satanelle”, “Catalogne” i “Sextine à Joan Miró” (poesia literària i poesia escènica, pertanyents als llibres Em va fer Joan Brossa, El poeta presenta quinze pantomimes, Poemes civilsPoema sobre Frègoli i el seu teatreStrip-tease i teatre irregularAccions musicals i Tercer Llibre de sextines)), en francès (traduccions de Montserrat Prudon-Moral, Pierre Lartigue, Marc Audí i Thierry Defize). Marseille, Le Cahier du Refuge núm. 204 (octubre), p. 5-38.
 • (2011): “Cançó sextina”, “Sextina del pallasso o les aromes de la tinta”, “Sextina visual” i “Sextina al cinema d’André Tarkovski” (poesia literària, pertaanuents als llibres Sextines 76, Vint-i-set-sextines i un sonetQuart llibre de sextines i Furgó de cua), en català i en espanyol (traduccions d’Andrés Sánchez Robayna i Francesc Xavier), dins Arellano, Chus – Munárriz, Jesús i Rhei, Sofía. Sextinas. Pasado y presente de una forma poética. Madrid: Hiperión, p. 264-272 i 335-337.
 • (2011): Sommaire Astral et autres poèmes (poesia literària), en francès (traducció i prefaci de Marc Audí). Marseille: cipM.
 • (2011): “Retrat literari” (poesia literària, sense el títol, pertanyent al llibre Passat Festes), en espanyol (traductor desconegut). Catàleg de l’exposició Grafistas. Diseño Gráfico Espanyol 1939-1975. Madrid, Museo Nacional de Artes Decorativas.
 • (2011): Escutem esse siléncio (poesia literària, antologia pertanyent als llibres El saltamartíAskatasunaOtCalcomaniesEls entra-i-surts del poetaPoemes públicsTarannàOllaó!El dia a diaPoesia i prosaPassat festes i La clau a la boca, amb pròleg de Víctor da Rosa i Ronald Polito i epíleg de Guilherme Mansur), en català i en portuguès (traducció de Ronald Polito). São Paulo: Lumme Editor.
 • (2011): “Time”, “The Poet finds his Subject” i “The Kiss” (poesia literària, pertanyents als llibres El saltamartí i El cigne i l’oc), en anglès (traducció de Harry Gilonis i Elizabeth James). London, Alba London núm. 2 (novembre), s/p.
 • (2012): reedició d’El Tentetieso (poesia literària), en català i en espanyol (traducció de Carlos Vitale). Barcelona: Seguir Leyendo (col. Biblioteca de Autor). Format digital.
 • (2013): “Projects for poems” (poesia literària, pertanyent al llibre Askatasuna), en anglès (traductor desconegut), dins Obrist, Hans Ulrich. Do it. The Compendium. New York: Independent Curators International/D.A.P., p. 107.
 • (2013): reedició de Poemes civils / Poemas civiles (poesia literària), en català i en espanyol (traducció i pròleg de José Batlló). Madrid: Visor (col. Visor de Poesía, 248).
 • (2014): The least important things (antologia de poesia literària, escènica i visual; amb edició d’Emily Mast i textos de Glòria Bordons, John London, Talyan Wright i José Luis Blondet), en anglès (traducció de Debora Antscherl). Los Angeles, CA: Double Ampersand Press.
 • (2014): Abanico de poemas urbanos (poesia literària), en espanyol (traducció de Carlos Vitale) i català. Amb una entrevista del traductor al poeta. Barcelona: Emboscall. Format digital.
 • (2021): El saltamartí / The Tumbler (poesia literària), en català i en anglès (traducció de Cameron Griffiths). Great Britain: Tenement Press 1.