Glòria Bordons de Porrata-Doria

Barcelona, 22 de setembre de 1953

Doctora en Filosofia i Lletres (secció Filologia Catalana) UAB (9-4-87)

Catedràtica de Filologia Catalana del Departament d’Educació Lingüística i Literària.
Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona

Adreça professional: Passeig de la Vall d’Hebron, 171, 08035 Barcelona. Edifici de Llevant, despatx: 019

Tel.: 93 403 51 57 Fax: 93 403 52 46

E-mailgbordons@ub.edu

Fotografia de Carles Domènec