• Trèvol 1 Llengua (amb Josep M. Castellà i Pilar Monné). Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona i Editorial Empúries, 1984 (14 edicions).
 • Trèvol 2 Llengua (amb Josep M. Castellà i Pilar Monné). Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona i Editorial Empúries, 1989 (5 edicions).
 • Trèvol 1 Text (amb Josep M. Castellà i Pilar Monné). Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona i Editorial Empúries, 1988.
 • Trèvol 2 Text (amb Josep M. Castellà i Pilar Monné).Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona i Editorial Empúries, 1990.
 • TXT. La lingüística textual aplicada als comentaris de textos (amb Josep M.Castellà i Elisabet Costa). Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona, 1998 (Textos docents, 127).
 • “Qui menja sopes se les pensa totes” (amb Josep M.Castellà i Pilar Monné). Com, núm.2 (Butlletí del Gabinet de Didàctica del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya).
 • “Exercicis per a catalanoparlants adults” (amb Josep M.Castellà i Pilar Monné). Butlletí del Seminari de la DEC (maig 1983).
 • “La puntuació i la sintaxi”. Com, núm.6 (1985).
 • “El comentari de text”. Com, núm. 13 (1987).
 • “Assoliment d’estructures lingüístiques a partir de l’expressió escrita” (comunicació). IV Jornades Expressió escrita “Redacció i escola”. Caixa de Barcelona (novembre 1987).
 • “Més consideracions sobre el comentari de text”. Com, núm.18 (1989).
 • “Maria Conca, Paramiologia“. Interaula, núm.7 (1989).
 • “Activitats de comprensió i producció escrita: similituds i diferències” (comunicació). Actes del Primer Congrés Internacional sobre Ensenyament de Llengües Estrangeres. Barcelona: ICE de la UAB (1993).
 • “Tutories entre iguals per aprendre la llengua oral” (comunicació)(amb E.Costa, C.Martínez i R.Sayós). Actes de les Jornades sobre Llengua i Ensenyament de 1995. Servei de Publicacions de la UAB, 1995.
 • “Projecte per a la innovació i la millora de la docència de la llengua catalana a l’Escola de Formació del Professorat de la Universitat de Barcelona” (comunicació) (amb E.Costa, C.Martínez i R.Sayós). Actes del Symposium d’Innovació Universitària: Disseny, desenvolupament i avaluació del currículum universitari. Servei de Publicacions de la Universitat de Barcelona, 1995.
 • “El significat textual”. Articles, núm. 9 (1996).
 • “Pilar Monné: La redacció d’un tema”. Articles, núm. 9 (1996).
 • “La interacció entre iguals: una proposta de tractament de la llengua oral en contextos bilingües” (amb Elisabet Costa i Rosa Sayós). Actes del IV Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Universitat de Barcelona, 1996.
 • “P.Casanellas i altres: El comentari de text en les proves d’aptitud per a l’accés a la universitat”. Articles, núm. 12 (1997).
 • Curs interactiu de llengua catalana. CLIC (amb Elisabet Costa, Dolors Font, Joan Manuel, Caterina Martínez, Francina Torras i Rosa Sayós), comunicació presentada a les Jornades de Multimèdia i Educació, organitzades per l’ICE de la UB (juliol 1999).
 • Presentació de l’índex 1989-1999 de la revista Temps d’educació. Barcelona, 2000.
 • “Recerca al batxillerat”. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, núm. 28, p. 5-9. Barcelona, 2003.