• (1976): “Les darreres publicacions poètiques de Joan Brossa”. Barcelona, Els Marges núm. 8, p. 118-131.
 • (1977): “Joan Brossa: la desmitificació del llenguatge poètic”. Barcelona, Diario de Barcelona (31 d’agost).
 • (1977): “La poesia visual de Joan Brossa. Del joc a la denúncia”. Barcelona, Serra d’Or núm. 215 (agost), p. 35-36.
 • (1977): “Joan Brossa: Sextines 76. Barcelona, Els Marges núm. 11, p. 120-121.
 • (1988): “L’evolució poètica de Joan Brossa”. Barcelona, Circular núm. 15, p. 4-6.
 • (1988): Introducció a la poesia de Joan Brossa. Barcelona: Edicions 62 (col. Llibres a l’abast, 235).
 • (1989): “Joan Brossa, un poeta heterodox?”.Barcelona, Lletra de canvi núm. 18 (juny), p. 24-25.
 • (1991): “Bibliografía de Joan Brossa”. Catàleg de l’exposició Joan Brossa al Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. Milano: Gruppo Editoriale Fabbri / Ministerio de Cultura, p. 245-251.
 • (1991): Guió del vídeo Joan Brossa, prestidigitador de la paraula. Barcelona: Iniciatives Audiovisuals.
 • (1993): “Joan Brossa i la tradició avantguardista”. Barcelona, Catalan Writing núm. 10, p. 36-39 (en català i en anglès)
 • (1994): “Furgó de cua de Joan Brossa”, dins DD.AA. Joan Brossa. València: La Forest d’Arana, p. 148-152.
 • (1995): Estudi introductori, selecció de poemes, fragments crítics, taules i propostes de treball de Joan Brossa. Poesia i prosa València: Ed. 3 i 4, (col. L’estel, 16 ).
 • (1995): Introducció i antologia de Joan Brossa. Poemes escollits . Barcelona: Edicions 62, (col. MOLC 109).
 • (1996): “Creativitat” (participació en una taula rodona). Actes de la Primera Trobada Internacional “Creativitat ara”. Ajuntament de l’Alfàs del Pi.
 • (1997): “50 anys de publicacions de Joan Brossa. Bibliografia 1948-1997”. Frankfurt am Main, Zeitschrift für Katalanistik núm. 10, p. 90-108.
 • (1999): “Tot recordant Joan Brossa”.Barcelona, Avui (7 de gener).
 • (1999). Pròleg a Joan Brossa. Memòria encesaMosaic antològic. Barcelona: Editorial Barcanova.
 • (1999): Biografia de Joan Brossa. DD.AA. La nostra gent. Barcelona: Editorial Planeta.
 • (1999): Edició, estudi introductori, propostes didàctiques i bibliografia de Joan Brossa. Calç i rajoles. Barcelona: Edicions 62 (col. El Cangur Plus).
 • (2001): “Bibliografia de Joan Brossa” i “Bibliografia essencial sobre Joan Brossa”, dins del catàleg Joan Brossa i la revolta poètica, Barcelona: KRTU-Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Fundació Joan Brossa i Fundació Joan Miró, p. 526-543.
 • (2001): Introducció i selecció de poemes de Joan Brossa. A partir del silenci. Barcelona: Cercle de Lectors / Galàxia Gutenberg.
 • (2001): “Joan Brossa i el surrealisme“, dins Jaume Pont (ed.) Surrealismo y literatura en España. Lleida: Publicacions de la Universitat de Lleida, vol. 2, p. 301-322.
 • (2003): “La prosa, el gènere desconegut de Joan Brossa“, dins Miscel·lanea en homenatge a Joan Brossa, Professor Joaquin Molas. Memòria, escriptura, història. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona, vol. 1, p. 169-181.
 • (2003): Aprendre amb Joan Brossa . Bordons, G.(coord.); Arenas, C.; Batalla, P.; Bordons, G.; Costa, E.; Cuadrado, S.; Ferre, J.; Figuerola, E.; Giménez, I.; Manuel, J. ; Naranjo, M.; Rins, S.; Santaeulària, A.; Sebé, C.; Segarra, M.. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona, p. 1-222.
 • (2003): Edició i comissariat del catàleg Em va fer Joan Brossa. Exposició sobre l’obra literaria de Joan Brossa / Exposición sobre la obra literaria de Joan Brossa. Fundació Joan Brossa / Fundació Vila Casas, p. 1-72.
 • (2004): “Miguel Hernández en la obra de Joan Brossa“, a Sánchez Balaguer, Juan José – Esteve Ramírez, Francisco (eds.). Presente y futuro de Miguel Hernández. Orihuela: Fundación Cultural Miguel Hernández, p. 421-433.
 • (2005): “Un encuentro poético entre dos mundos” (amb Sergio González), dins del catàleg Joan Brossa, desde Barcelona al Nuevo Mundo. Barcelona: Fundació Joan Brossa / Institut Ramon Llull, p. 21-35. Ediions en español i anglès i en portuguès i anglès, respect.
 • (2005): Edició i preàmbul d’Itineraris brossians. Barcelona: Fundació Joan Brossa / Ajuntament de Barcelona. Edicions en català, espanyol i anglès.
 • (2007): Comentari del poema “A la poesia” de Joan Brossa”, dins Sabadell, J. (coord.) Cien años de poesía. 53 poemas en catalán, gallego y vasco: estructuras poéticas, pautas críticas. Bern: Ed. Peter Lang.
 • (2007): Edició i comentari de Cap de mirar, una òpera inèdita de Mestres Quadreny i Brossa. Barcelona, Els Marges núm. 82 (2007), p. 77-99.
 • (2008): Conferència “Joan Brossa i Maria-Mercè Marçal”, dins II Jornades Marçalianes: Sang vella per a fulles noves. Barcelona, Palau Robert, 12 i 13 de desembre. Publicada a Llorca, F. i Marçal, H. (eds.) II Jornades marçalianes. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2010, p. 111-131.
 • (2009): “Joan Brossa“, dins Bou, E. (dir.). Panorama crític de la literatura catalana. Segle XX. De la postguerra a l’actualitat. Barcelona: Editorial Vicens Vives, vol. 6, p. 345-374.
 • (2010): Edició i estudi introductori de Joan Brossa. Carrer de Joan Ponç. Barcelona: Edicions Poncianes.
 • (2011): “Joan Brossa et les infinis etceteras“. Estudi introductori a Brossa, Joan. Les etceteras / Els etcèteres. Marseille: cipM, s/p. (edicions simultànies en francès i en català). Publicat en espanyol (traductor desconegut) a València, Canibaal núm. 2 (març de 2014), p. 42-44.
 • (2011): “L’univers hétérodoxe de Joan Brossa: les six mains du destin”. (en francès, traducció de Marc Audí). Marseille, Le cahier du refuge núm. 204 (octubre) p. 15-19.
 • (2011): “El Dau al Set literari“, dins DD.AA. Dau al Set. La segona avantguarda catalana. Barcelona: Fundació Lluís Carulla (Nadala 2011, any XLV), p. 44-59.
 • (2012): “La poesia escènica de Joan Brossa” i “Poesia escènica I: al voltant de Dau al Set“. Estudi introductori i justificació a Brossa, Joan. Poesia escènica I. Al voltant de Dau al Set (1r volum de l’obra teatral completa). Tarragona: Arola Editors.
 • (2012): “La poesia escènica de Joan Brossa” i “Poesia escènica II: Strip-tease i teatre irregular”. Estudi introductori i justificació a Brossa, Joan. Poesia escènica II. Strip-tease i Teatre Irregular. (2n volum de l’obra teatral completa). Tarragona: Arola Editors / Publicacions URV.
 • (2012): “La poesia escènica de Joan Brossa” i “Poesia escènica III: Mirades sobre l’amor i la vida (1956-1962”. Estudi introductori i justificació a Brossa, Joan. Poesia escènica III. Mirades sobre l’amor i la vida (1956-1962). (3r volum de l’obra teatral completa). Tarragona: Arola Editors / Publicacions URV.
 • (2012): “Fora de l’umbracle o la revolució cultural de Brossa”. Estudi introductori a Brossa, Joan. Fora de l’umbracle. Tarragona: Arola Editors / Publicacions URV.
 • (2013): “Un gènere imprescindible”. Pròleg a Brossa, Joan. Prosa completa i textos esparsos. Barcelona: RBA La Magrana.
 • (2014): “Joan Brossa, an Action Poet of the Stage”, dins Brossa, Joan. The least important things (traducció de Debora Antscherl). Los Angeles, CA: Double Ampersand Press, s/p.
 • (2014): “Joan Brossa, una mirada cap a Europa”, dins CHUMILLAS, Jordi i GIRAMÉ, Ricard (eds.): Per vells carrers de poble. Territori, marca, educació i patrimoni. Vic: Servei de Publicacions Institucionals UVic-UCC, 2014, p. 57-74.
 • (2014): “Semblança de Joan Brossa”, dins BORDONS, Glòria i AUDÍ, Marc (eds.): Joan Brossa entre la paraula, el gest i la imatge. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2014, p. 14-89.
 • (2014): “La poesia visual, entre l’acció i la paraula”, dins BORDONS, Glòria i AUDÍ, Marc (eds.): Joan Brossa entre la paraula, el gest i la imatge. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2014, p. 94-115.